Monday, March 11, 2013

Memahami lagu “Yesus Pokok dan Kitalah Cabang-Nya”Lagu sekolah minggu “Yesus Pokok dan Kitalah Cabang-Nya” ialah lagu yang sangat popular dan sangat Alkitabiah. Sesiapa yang menyanyikannya dan mempercayai lirik lagu ini pasti akan bersukacita apabila ia dinyanyikan bersama-sama. Lagu ini mengingatkan saya tentang Firman Allah dibawah:

Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah, dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkan-Nya, supaya ia lebih banyak berbuah... Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa” (Yohanes 15:1-2, 4-5, Terjemahan Baru).

Buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, pengusaan diri” (Galatia 5:22-23, TB).

Untuk berbuah, ranting mesti tinggal pada pokok anggur. Ianya mesti hidup dan bukannya kering dan mati seperti kayu bakaran. Secara rohani, ini bermaksud bahawa seseorang itu mesti dahulu menjadi pengikut Kristus. Tanpa Roh Kristus hidup dalam diri kita, hanya perbuatan keinginan tabiat manusia sahaja yang mampu kita lakukan: “perbuatan cabul, lucah, dan tidak senonoh; dalam penyembahan berhala dan penggunaan ilmu sihir. Orang bermusuhan dan berkelahi; mereka cemburu, dan mementingkan diri sendiri. Mereka berpecah dan berpihak-pihak, mereka iri hati, suka mabuk, berpesta liar, dan sebagainya” (Galatia 5:19-21, Alkitab BM). Buah Roh hanya akan terjadi apabila kehidupan Kristus, diberikan melalui Roh-Nya, mengalir dalam diri kita. Tinggallah di dalam pokok anggur, Jesus Kristus, untuk berbuah.

Untuk berbuah, kita mesti tinggal di dalam Kristus. Untuk sentisa berbuah, kita harus sentiasa dijaga dengan baik (“cultivation”). Oleh itu, Firman juga berkata bahawa Allah Bapa ialah “pengusaha” anggur. Ini bermaksud bahawa Tuhan Allah sentiasa menjaga kita, memberi cahaya penyertaan-Nya dalam diri kita, memberi baja and air untuk kita bertumbuh secara rohani dengan sihat – sesuai dengan rencana-Nya dalam hidup kita. Jika kita ingin terus berbuah, kita mesti “tinggal di dalam Kristus”. Kita harus sentiasa berdoa, membaca, memahami dan melakukan Firman Allah dan sentiasa bersama dalam persekutuan orang-orang Kristian (contohnya, di dalam gereja, persatuan pelajar Kristian dan sebagainya).

Untuk berbuah, kita mesti tinggal di dalam Kristus. Untuk sentiasa berbuah, kita harus sentiasa dijaga dengan baik. Untuk menghasilkan buah yang sentiasa baik, kita harus selalu dibersihkan (“pruning”). Process ini tidak selalunya senang untuk kita hadapi – tetapi kita perlu juga melaluinya; sebab walaupun ranting itu berbuah, ia harus “dibersihkan-Nya, supaya ia lebih banyak berbuah”. Ini melibatkan semua perkara yang menjadi terutama di dalam hidup kita selain Yesus akan dibersihkan-Nya. Kadang-kadang ia bererti kita harus mengalami penderitaan (sementara) dan memanggil kita untuk mengorbankan sesetengah perkara dalam hidup kita – supaya kita dapat tinggal di dalam Kristus senantiasa. Tujuan utama kita harus “dibersihkan” ialah supaya kita “lebih banyak berbuah”.

Ini ialah kehendak Tuhan Allah dalam hidup kita orang Kristian -
Yesus Pokok dan Kitalah Cabang-Nya – berbuah. Sentiasa berbuah. Menghasilkan buah yang sentiasa baik. Amen.

Inilah hasilnya jika orang dipimpin oleh Roh Allah:
Mereka saling mengasihi (love), bersukacita (joy),
hidup rukun (peace), sabar (patience),
berbudi (kindness), baik hati (goodness), setia (faithfulness),
rendah diri (gentleness), dan dapat mengawal diri (self-control)

(Galatian 5:22-23, Alkitab BM, ESV).
THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]