Sunday, May 12, 2013

Siri Kehidupan Kristian: Mengetahui Kehendak Allah (viii)Bagaimana seorang Kristian boleh tahu tentang kehendak Allah di dalam kehidupan dia? Setiap orang Kristian harus ingin mengetahui kehendak Allah dalam setiap perkara. Hidup kita adalah sia-sia sekiranya rencana Allah tidak kita ketahui dan ditaati. Alkitab mengajar bahawa Tuhan mahu menunjukkan kehendak-Nya kepada sesiapa yang betul-betul ingin tahu tentang rencana-Nya (Yohanes 7:17). Adalah satu kelebihan bagi orang Kristian untuk “mengetahui kehendak Allah – iaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hati-Nya, serta yang sempurna” (Roma 12:2). Ini sepatutnya menjadi kebiasaan bagi kita Kristian yang percaya.

Tidak kira samada seseorang itu mengingini petunjuk atau pimpinan Allah dalam sesuatu perkara, ada 5 langkah-langkah Alkitabiah (ini ialah cadangan sahaja, bukan sesuatu yang “harus” atau “mesti” dilakukan) yang boleh kita lakukan untuk mengetahui kehendak Allah. Berikut ialah kesimpulannya: BERSERAH, MENGAKUI, BERDOA, BELAJAR, dan MENUNGGU.

1) BERSERAH
Untuk berserah ialah untuk mempersembahkan diri kita seadanya kepada Allah. Ia bermaksud; menyerahkan segala harapan, cita-cita dan keinginan peribadi kepada-Nya. Ia bermaksud; mengingini kemahuan Allah lebih daripada keinginan diri sendiri [Soalan: Bukankah Allah lebih mengetahui tentang siapa diri kita sebenarnya daripada kita sendiri?] Rasul Paulus berserah apabila dia berkata: “Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?” (Kisah Para Rasul 22:10, TB). Nabi Yesaya berserah: “Inilah aku. Utuslah aku!” (Yesaya 6:8). Amaziah juga berbuat begitu “dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada TUHAN” (2 Tawarikh 17:16, TB).

2) MENGAKUI
Jika kita ingin berada di dalam kehendak Allah, kita perlu mengakui segala dosa kita (termasuk yang tersebunyi dan mungkin kita sendiri tidak ketahui) kepada-Nya. Ingat akan Firman Allah di dalam buku Mazmur 66:18, “Andaikata aku membiarkan dosa di dalam hatiku, pasti Tuhan tidak akan mendengar aku”. Kita juga harus mengakui kelemahan, kekurangan, dan kebergantungan kita kepada kuasa Allah (lihat Mazmur 139:23-24).

3) BERDOA
Ini secara ringkas bermaksud bahawa kita perlu datang kepada-Nya secara lazim dan dengan kerap – meminta supaya Allah akan menunjukkan jalan-Nya kepada kita. Kita patut menuntut janji-janji-Nya tentang penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita; dan berdoa agar Dia akan melakukan seperti apa yang Dia telah firmankan [Bukan disebabkan Allah perlu tahu atau supaya Dia ingat akan janji-Nya; tetapi supaya semasa kita berdoa, kita sendiri akan diingatkan]. Setiap doa kita haruslah bertujuan dan mengutamakan kemuliaan Allah.

4) BELAJAR
Luangkan masa untuk membaca dan mengkaji Firman Allah, iaitu Alkitab. Baca sambil berdoa. Baca dan meminta agar Allah berfirman kepada kamu secara peribadi melaluinya. Baca dengan perlahan-lahan. Baca dan merenung Firman Allah. Baca dengan penuh pengharapan. “Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku!” (Mazmur 143:10, TB).

5) MENUNGGU
Jika Allah belum menjawab doa kamu – tunggu. Pemazmur berkata, “Dengan tenang aku menantikan Allah; Dia sahaja yang memberi aku harapan” (62:6) – tunggu. Jika Allah masih lagi juga belum menjawab doa kamu selepas sekian lama kamu menunggu, maka, besar kemungkinan – Allah mengingini supaya kamu terus berada di mana kamu berada sekarang. Jika kamu benar-benar percaya kepada-Nya, kamu tidak akan mudah gelisah atau cemas. “Sesiapa yang percaya dengan teguh tidak akan cemas” (Yesaya 28:16).

Saudara-saudariku dalam Kristus, Tuhan Allah selalunya akan menyatakan kehendak-Nya dalam pelbagai cara. Adakalanya Dia akan menyatakannya melalui satu cara, atau dalam beberapa cara (berlainan orang, tempat dan masa) seperti berikut:

a) Melalui Firman Allah. Alkitab memberi petunjuk melalui dua kaedah. Pertama, ia akan menunjukkan kepada kita dengan melarang sesetengah tindakkan yang kita ingin lakukan. Sebagai contoh; jika ada seorang Kristian ingin mengetahui kehendak Allah samada untuk mengkahwini seorang wanita bukan Kristian atau tidak, dia akan mendapat jawapan terus daripada Allah melalui firman dalam 2 Korintus 6:14 (Jawapannya “tidak”). Kedua, ia akan menunjukkan kepada kita dengan menggalakkan sesetengah tindakkan yang kita ingin lakukan. Ini sering berlaku kepada saya sendiri. Mazmur 119:105, sebagai contoh, mengatakan bahawa: “Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku”.

b) Melalui orang Kristian yang lain. Kadang-kadang, adalah sangat baik bagi kita untuk meminta nasihat daripada orang Kristian yang lain. Kematangan, pengalaman, dan tunjuk-ajar daripada orang Kristian yang lain selalunya akan menyelamatkan iman kita daripada jatuh ke dalam dosa dan mengelakkan kita daripada melakukan kesalahan yang sama berulang semula (lihat Ibrani 13:7).

c) Melalui perkara dan kejadian yang berlaku disekeliling kita. Allah ialah Tuhan yang berkuasa keatas segalanya. Dia boleh dan selalunya akan merancang sesetengah perkara yang berlaku di dalam hidup kita untuk menunjukkan kehendak-Nya. E-mail, surat atau pesanan ringkas (sms), contohnya; akan datang pada masa yang sesuai dan tepat pada waktunya untuk memberi petunjuk.

d) Melalui Roh Allah. Roh Allah boleh mempengaruhi keyakinan kita, keinginan kita dan kecendungan kita untuk melihat kehendak Allah dengan lebih jelas lagi. Dalam sesetengah kes, bimbingan Roh Allah sangat jelas sekali sehinggakan untuk menolak bimbingan-Nya adalah sama seperti tidak mentaati-Nya (Kes seperti dalam Kisah Para Rasul 11:12; 16:16-17). Oleh itu, sediakan dirimu untuk mendengar suara dan pimpinan Roh Allah setiap masa.

Akhir sekali – apabila Allah memberikan bimbingan “pengelihatan” kepada kamu, taatilahnya (Kisah Para Rasul 26:19). Pimpinan atau bimbingan mestilah ditaati supaya ianya akan sentiasa diberikan kepada kamu. Ketaatan kepada bimbingan Allah ialah asas utama untuk sukacita yang sebenar dan ia merupakan nilai kerohanian yang mulia. Saudara-saudariku dalam Kristus, ingin selalu untuk mencari kehendak Allah dalam kehidupanmu – bagi kemuliaan Allah. Amen!

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]