Friday, May 24, 2013

Siri Kehidupan Kristian (Lengkap)
Apa yang kamu percaya adalah penting kerana kepercayaan kita menentukan bagaimana cara kita hidup. Dalam Siri Kehidupan Kristian ini, saya ingin membantu saudara-saudari Kristian saya yang lain untuk terus bertumbuh dalam iman dan pengetahuan tentang Alkitab. Mereka yang baru mengenal Kristus akan belajar perkara asas tentang kehidupan baru ini; dan mereka yang sudah lama mengenal Kristus akan diingatkan semula atau mungkin akan mengetahui beberapa kebenaran yang baru yang berguna untuk kehidupan seharian.

Dalam suratnya kepada Timotius yang baru bertugas sebagai gembala di Efesus, Rasul Paulus mendorong Timotius untuk terus: 1) Menjadi teladan dalam percakapan, kelakuan, kasih, iman dan cara hidup yang suci; 2) Membaca dan mengajar Alkitab; 3) Menggunakan kurnia Allah yang diberikan kepadanya; 4) Teruskan berusaha dan jangan berputus asa; dan 5) Memperhatikan diri dan ajarannya (lihat 1 Timotius 4:12-16).

Siri Kehidupan Kristian ini diharap dapat sedikit sebanyak mendorong kamu untuk berbuat begitu. Amen.

Klik tajuk artikel ini untuk membaca:

Rujukkan utama:
a) Alkitab Berita Baik (Bahasa Malaysia) oleh Persatuan Alkitab Malaysia, 1996.
b) Alkitab Terjemahan Baru (Bahasa Indonesia) oleh Lembaga Alkitab Indonesia, 1974.
c) What Christians Believe oleh Moody Press, 1949, 1951.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]