Sunday, July 7, 2013

Pakailah Seluruh Perlengkapan Senjata daripada AllahRasul Paulus menulis kepada Jemaah di Efesus;

“[Binalah] kekuatan kamu dengan menerima kekuatan daripada kuasa Tuhan, kerana kamu hidup bersatu dengan [Kristus]. Pakailah seluruh perlengkapan senjata daripada Allah, supaya kamu dapat mempertahankan diri daripada muslihat Iblis yang jahat. Hal itu demikian kerana kita tidak berjuang melawan manusia, tetapi melawan segala kuasa jahat di angkasa, iaitu roh-roh yang berkuasa dan yang memerintah zaman yang gelap ini.

Oleh itu, sekarang, pakailah seluruh perlengkapan senjata daripada Allah, supaya pada hari yang jahat kamu dapat mempertahankan diri daripada serangan musuh. Dengan demikian setelah kamu berjuang sampai akhir, kamu tidak akan berganjak sedikit pun. Oleh itu, kamu harus bersiap sedia!

Gunakanlah ajaran benar tentang Allah sebagai tali pinggang dan ketulusan sebagai perisai dada. Hendaklah kesediaan untuk mengisytiharkan Berita Baik yang membawa kesejahteraan menjadi seperti kasutmu. Hendaklah kamu sentiasa gunakan kepercayaan kamu kepada Allah sebagai perisai di tangan. Dengannya kamu dapat memadamkan semua anak panah berapi daripada Si Jahat. Terimalah penyelamatan daripada Allah sebagai topi besi, dan firman Allah sebagai pedang daripada Roh Allah.

Lakukanlah semuanya sambil berdoa untuk meminta pertolongan daripada Allah. Berdoalah sentiasa, sebagaimana Roh Allah memimpin kamu. Oleh itu, bersiap sedialah dan janganlah menyerah. Berdoalah sentiasa untuk semua umat Allah” (Efesus 6:10-18, BM).

Beritakan Berita Baik tentang Kristus kepada semua orang bukan dengan pertumpahan darah, tetapi melalui kasih Yesus Kristus. Lakukannya dengan mengenakan pakaian “Perlengkapan Senjata daripada Allah” Amen.
THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

[Feel free to copy, print and Photostat this picture graph, okay? God bless you]


Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]