Tuesday, July 16, 2013

Pengetahuan Asas tentang Alkitab

Pengenalan
Alkitab ialah sebuah buku yang mengandungi banyak buku di dalamnya. Keliru? Walaupun kita berkata bahawa ‘Alkitab’ ialah sebuah buku, namun sebenarnya ada 66 buah buku (atau kitab) kesemuanya. Alkitab bermula dengan Kitab Kejadian dan diakhiri dengan Kitab Wahyu. Ia dibahagikan kepada 2 bahagian utama. Bahagian pertama dipanggil Perjanjian Lama mengandungi 39 buah buku; dan bahagian kedua dipanggil Perjanjian Baru mengandungi 27 buah buku.

Siapa yang Menulis Alkitab?
Dari sudut pandangan/sejarah manusia, Alkitab ditulis oleh lebih kurang 36 penulis dalam jarak masa 1,600 tahun (Mereka terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat dan status; gembala, raja, nabi, imam, doktor, pelayan misi, nelayan, pemungut cukai, pegawai tentera dan sebagainya). Tetapi adalah sangat penting untuk kita fahami bahawa penulis-penulis ini menulis dengan bimbingan Roh Allah. TUHAN memberi mereka ilham untuk menulis setiap perkataan yang ada di dalam Alkitab. Inilah yang kita katakan bahawa Alkitab ialah sebuah buku hasil inspirasi Allah sendiri. Firman-Nya mengatakan bahawa:

“...tidak ada nubuat yang disampaikan oleh para nabi, berasal daripada kehendak manusia. Tetapi Roh Allah menguasai orang semasa mereka menyampaikan perkhabaran yang datang daripada Allah” (2 Petrus 1:21, BM).

Semua yang tertulis di dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar apa yang benar, untuk menegur dan membetulkan apa yang salah, dan untuk mengajar orang supaya hidup menurut kehendak Allah. Dengan Alkitab, orang mengabdikan diri kepada Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk melakukan segala macam pekerjaan yang baik” (2 Timotius 3:16-17, BM).

Oleh itu, Alkitab ialah Firman Allah. Tidak cukup untuk kita mengatakan bahawa Alkitab mengandungi Firman Allah (kerana ayat ‘mengandungi’ juga boleh bermaksud ada yang diinspirasi dan ada yang tidak); tetapi, setiap perkataan yang tertulis di dalam Alkitab ialah hasil inspirasi atau ilham Allah sendiri. “Semua yang tertulis di dalam Alkitab diilhami oleh Allah”.

Satu lagi perkara yang kita patut ingat ialah Alkitab merupakan satu-satunya sumber wahyu utama yang diilhami dan ditulis kepada manusia. Jika kita membaca Firman Allah pada muka surat yang terakhir di Kitab Wahyu, TUHAN memberi peringatan yang keras bahawa tiada sesiapa pun yang boleh menambahkan atau mengurangkan apa yang tertulis di dalam Alkitab (22:18-19).

Apakah Perkara Utama di dalam Alkitab?
Walaupun Alkitab mengandungi 66 buah buku, ditulis (lebih kurang) oleh 36 penulis dari pelbagai lapisan masyarakat dan status, dan disampaikan pada masa yang berbeza sepanjang 1,600 tahun – ia mengandungi satu perkara atau watak utama iaitu Yesus Kristus. Dia ialah tema utama di dalam Alkitab. Buku-buku Perjanjian Lama mengandungi banyak ramalan dan nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Penyelamat yang akan menyelamatkan kita daripada dosa; manakala, buku-buku Perjanjian Baru pula mengatakan tentang kedatangan Raja Yesus kali kedua pada akhir zaman sebagai Hakim yang akan menghakimi setiap manusia.

Apa yang Terkandung di dalam Alkitab?
Alkitab ialah rekod sejarah sejak permulaan dunia diciptakan sehinggalah ke masa depan dimana TUHAN akan membuat segala sesuatu baru – langit baru dan bumi baru.

Kitab Kejadian menceritakan tentang penciptaan dunia, kehadiran dosa, banjir besar, dan pembentukkan negara Israel. Kitab Keluaran sehingga Buku Ester pula menceritakan tentang sejarah jatuh-bangun kerajaan Israel sehingga 400 tahun sebelum kedatangan Yesus Kristus. Buku Ayub sehingga Kidung Agung mengandungi pelbagai sajak dan kata-kata pengetahuan yang indah. Dan keseluruhan buku-buku Perjanjian Lama, dari Buku Yesaya sehingga Buku Maleakhi pula mengandungi (kebanyakkannya) ramalan dan nubuat tentang keadaan pada masa itu dan terutama sekali pada masa akan datang.

Perjanjian Baru pula dimulakan dengan empat buah buku Berita Baik tentang Yesus Kristus. Ia mengisahkan tentang kehidupan dan tujuan Dia datang ke dunia. Buku Kisah Rasul-Rasul seterusnya menceritakan tentang pembentukkan gereja pertama dan kebangkitan orang Kristian dan diakhiri dengan kisah tentang rasul Paulus. Surat Roma sehingga Surat Yudas pula ditulis kepada jemaah gereja-gereja dan juga kepada individu-individu dengan tujuan untuk menerangkan kepada mereka tentang kebenaran iman orang Kristian, dan menyatakan tentang cara hidup sebagai pengikut Kristus. Buku Wayhu memberikan suatu gambaran tentang masa depan yang akan berlaku di syurga, di bumi dan di neraka.

Secara ringkas inilah apa yang terkandung di dalam Alkitab. Menarik bukan?

Kesimpulan
Semasa kecil saya diajar oleh paderi di gereja saya untuk membuat tanda salib. Selepas berdoa, saya akan menyebut: ‘Dengan nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Amen’. Alkitab langsung tidak mengatakan bahawa kita perlu melakukan tanda salib sebelum atau selepas berdoa, ia ialah tradisi gereja. Namun begitu, tanda salib sangat penting bagi saya secara peribadi kerana ia mengingatkan saya bahawa hanya Allah Triniti sahaja yang patut disembah. Oleh itu, kita tidak menyembah Alkitab; kita menyembah Allah yang Satu. Tetapi untuk kita mengenal Dia secara peribadi, kita memerlukan Alkitab kerana Dia sudah dan akan terus berbicara dengan kita melalui Firman-Nya. Alkitab ialah Firman Allah. Hormatilah, bacalah dan pelajarilah Alkitab. TUHAN bersama kamu. Amen.

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]