Monday, October 14, 2013

7 Keajaiban tentang Alkitab

Terdengar suara orang berseru, "Isytiharkanlah berita ini!" "Berita apa yang harus kuisytiharkan?" aku bertanya. "Isytiharkanlah bahawa manusia bagaikan rumput; mereka seperti bunga yang tidak tahan lama. Rumput menjadi kering dan bunga pun layu, apabila TUHAN menghembuskan angin yang panas. Manusia juga sama seperti rumput. Rumput menjadi kering dan bunga pun layu, tetapi firman Allah kita kekal selama-lamanya” (Yesaya 40:6-8, BM)

[Feel free to copy, print and Photostat this picture graph, okay? God bless you]


Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]