Monday, April 28, 2014

Sebab #10: Yesus Mati... Supaya Kita Beroleh Hidup yang Kekal Apabila Kita Percaya Kepada-Nya (10/10)


Datang kepada Yesus
Kenapa Yesus perlu menderita dan mati?
Saya percaya bahawa ini ialah satu soalan yang sangat penting sekali pada abad ke-21.
Di sini ada sepuluh jawapan daripada Firman Allah.

Sebab #10: Supaya Kita Beroleh Hidup yang Kekal
Apabila Kita Percaya Kepada-Nya

Yesus berkata dengan jelas bahawa sesiapa yang tidak percaya atau menolak pemberian hidup yang kekal akan dibinasakan selamanya di neraka.Barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah... ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya” (Yohanes 3:18, 36, TB).

Tetapi bagi sesiapa yang percaya kepada Kristus, yang terbaik pasti disediakan kepada mereka. “Apa yang belum pernah dilihat atau didengar, atau terlintas dalam fikiran manusia, itulah yang disediakan oleh Allah untuk orang yang mengasihi Dia” (1 Korintus 2:9, BM). Kita akan melihat kemulian Tuhan yang sebenar. “Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus” (Yohanes 17:3, TB). Amin!

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

*Dipetik dari risalah kecil '10 Reasons Jesus Came to Die' oleh John Piper (Wheaton: Good News Publishers) 
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]