Saturday, April 26, 2014

Sebab #3: Yesus Mati... Untuk Mendamaikan Murka Allah (3/10)


Murka Allah keatas dosa Sodom (Kejadian 19)
Kenapa Yesus perlu menderita dan mati?
Saya percaya bahawa ini ialah satu soalan yang sangat penting sekali pada abad ke-21.
Di sini ada sepuluh jawapan daripada Firman Allah.

Sebab #3: Untuk Mendamaikan Murka Allah

Hukum Taurat menuntut: “Kasihilah TUHAN, Allah kamu dengan segenap hati: Tunjukkanlah kasih itu dalam cara hidup dan perbuatan kamu” (Ulangan 6:5, BM). Tetapi kita semua lebih mengasihi benda atau perkara lain. Itulah dosa – tidak mengasihi dan menghormati Tuhan “segenap hati” dengan lebih menyukai benda atau perkara lain, dan bertindak untuk terus mengasihi semuanya, kecuali Tuhan.

Tahap keseriusan dosa bergantung kepada kebesaran dan kemuliaan seseorang yang dicelakan itu. Oleh kerana dosa kita ialah terhadap Tuhan Allah Semesta: “upah dosa [kita] ialah maut” (Roma 6:23, TB). Tidak menghukum dosa adalah tindakkan yang tidak adil (Allah itu adil!). Oleh itu, Tuhan Allah mengutus Anak tunggal-Nya, Yesus Kristus, untuk mengalami hukuman dosa yang sepatutnya dialami oleh kita kepada Diri-Nya Sendiri. “Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian” – daripada murka Allah – “bagi dosa-dosa kita” (1 Yohanes 4:10, TB).

Kemudian, Tuhan secara terbuka berkenan dengan tindakkan Kristus yang mengorbankan diri-Nya mati di kayu salib bagi dosa kita dengan membangkitkan Dia semula daripada maut – yang menyatakan bahawa penderitaan dan kematian Yesus tidaklah sia-sia malah berjaya mencapai matlamatnya!

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

*Dipetik dari risalah kecil '10 Reasons Jesus Came to Die' oleh John Piper (Wheaton: Good News Publishers) 
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]