Saturday, April 26, 2014

Sebab #4: Yesus Mati... Untuk Membebaskan Kita daripada Kutukan Hukum Taurat (4/10)


Kenapa Yesus perlu menderita dan mati?
Saya percaya bahawa ini ialah satu soalan yang sangat penting sekali pada abad ke-21.
Di sini ada sepuluh jawapan daripada Firman Allah.

Sebab #4: Untuk Membebaskan Kita daripada Kutukan Hukum Taurat

Tiada seorang pun dapat mengelakkan diri daripada kutukan Taurat Allah. Hanya ada satu kenyataan: Kita semua bersalah melanggar perintah-Nya. Hanya ada satu jalan penyelesaian: seseorang harus dihukum atas pelanggaran itu. “[Kristus] telah membebaskan kita daripada kutukan yang didatangkan oleh Taurat” (Galatia 3:13, BM).

Tuntutan Hukum Taurat telah digenapi oleh Kristus melalui hidup-Nya yang sempurna, dan kutukan Hukum Taurat telah digenapi oleh kematian-Nya. Inilah sebabnya Alkitab menyatakan bahawa pengampunan Tuhan tidak diberi berdasarkan ketaatan kita terhadap Hukum Taurat, tetapi “melalui iman [kepada Yesus Kristus], bukan kerana mengikuti Taurat” (Galatia 2:16, BM).

Harapan kita untuk berbaik semula dengan Allah ialah hanya melalui kebenaran (hidup-Nya yang sempurna) dan darah (kematian-Nya) Yesus Kristus yang diberikan kepada kita.

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

*Dipetik dari risalah kecil '10 Reasons Jesus Came to Die' oleh John Piper (Wheaton: Good News Publishers) 
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]