Sunday, April 27, 2014

Sebab #5: Yesus Mati... Untuk Kita Berbaik Semula dengan Allah (5/10)


Kenapa Yesus perlu menderita dan mati?
Saya percaya bahawa ini ialah satu soalan yang sangat penting sekali pada abad ke-21.
Di sini ada sepuluh jawapan daripada Firman Allah.

Sebab #5: Untuk Kita Berbaik Semula dengan Allah

Pendamaian yang perlu berlaku diantara kita dan Allah memerlukan tindakkan kedua-dua belah pihak. Tuhan terlebih dahulu menyediakan jalan untuk kita berbaik semula dengan-Nya dengan merobohkan tembok yang memisahkan Dia dengan kita – iaitu, kesalahan dosa kita. Dia bertindak untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita dapat lakukan sendiri dengan menyerahkan Anak-Nya, Yesus Kristus, untuk mengalami hukuman bagi dosa kita. Yesus mati bagi kita. “Ketika masih berseteru (atau masih bermusuhan), [kita] diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya” (Roma 5:10, TB).

Tindakkan pendamaian bagi pihak kita pula sangat mudah, iaitu, dengan percaya dan menerima dengan iman apa yang Tuhan telah siap sediakan bagi kita. Hanya dengan cara ini kita dapat bertindak untuk mencapai pendamaian itu.

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

*Dipetik dari risalah kecil '10 Reasons Jesus Came to Die' oleh John Piper (Wheaton: Good News Publishers) 
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]