Sunday, April 27, 2014

Sebab #6: Yesus Mati... Untuk Menunjukkan Kasih Allah kepada Orang yang Berdosa (6/10)


Kenapa Yesus perlu menderita dan mati?
Saya percaya bahawa ini ialah satu soalan yang sangat penting sekali pada abad ke-21.
Di sini ada sepuluh jawapan daripada Firman Allah.

Sebab #6: Untuk Menunjukkan Kasih Allah kepada Orang yang Berdosa

Besarnya kasih Tuhan kepada kita boleh dilihat melalui kesanggupan-Nya untuk mengorbankan diri bagi segala dosa kita: “Dia memberikan Anak-Nya yang tunggal” (Yohanes 3:16, BM). Apabila kita melihat betapa dahsyatnya pengorbanan yang dialami oleh Kristus di kayu salib, ia menjadi sangat jelas bahawa kasih Bapa dan Anak tiada terhingga hebatnya!

Kebesaran kasih Tuhan semakin bertambah nyata apabila kita sedar bahawa kita tidak layak dihadapan-Nya. “[Allah] telah menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya kepada kita, kerana Kristus mati bagi kita semasa kita masih berdosa” (Roma 5:8, BM) Hutang kita terlalu banyak, hanya pengorbanan-Nya sahaja yang dapat membayarnya.

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

*Dipetik dari risalah kecil '10 Reasons Jesus Came to Die' oleh John Piper (Wheaton: Good News Publishers) 
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]