Monday, April 28, 2014

Sebab #8: Yesus Mati... Untuk Menanggung Hukuman Kita (8/10)


Hanya gambar, bukan wajah sebenar.
Kenapa Yesus perlu menderita dan mati?
Saya percaya bahawa ini ialah satu soalan yang sangat penting sekali pada abad ke-21.
Di sini ada sepuluh jawapan daripada Firman Allah.

Sebab #8: Untuk Menanggung Hukuman Kita

Kesimpulan untuk penderitaan dan kematian Kristus ialah ini: “Sekarang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang hidup bersatu dengan Yesus Kristus” (Roma 8:1, BM). Untuk “hidup bersatu dengan Yesus Kristus” bermaksud untuk terus mempunyai hubungan dengan Kristus melalui iman kepada-Nya. Kristus menanggung dosa kita (bermaksud kita tidak perlu dihukum lagi) dan kita sekarang berkenan dihadapan Allah (bermaksud bukan kerana kebaikan kita).

Kematian Kristus mengesahkan bahawa tidak akan ada lagi hukuman bagi mereka yang percaya dengan iman bahawa Kristus sudah mati bagi mereka. Ianya sangat pasti seperti kenyataan bahawa Yesus mati (dan bangkit semula!).

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

*Dipetik dari risalah kecil '10 Reasons Jesus Came to Die' oleh John Piper (Wheaton: Good News Publishers) 
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]