Monday, April 28, 2014

Sebab #9: Yesus Mati... Untuk Memimpin Kita kepada Allah (9/10)


Kenapa Yesus perlu menderita dan mati?
Saya percaya bahawa ini ialah satu soalan yang sangat penting sekali pada abad ke-21.
Di sini ada sepuluh jawapan daripada Firman Allah.

Sebab #9: Untuk Memimpin Kita kepada Allah

Gospel” bermaksud “Berita Baik,” dan ia merupakan berita yang akhirnya menjurus kepada satu perkara: TUHAN Allah sendiri. Gospel (terjemahan Kamus Oxford Fajar adalah sama) ialah berita baik tentang bagaimana Tuhan dalam apa cara sekalipun sehingga sanggup mengorbankan Anak-Nya, Yesus Kristus, untuk membolehkan kita beroleh hidup kekal untuk menyembah dan terus bersukacita di dalam Dia. “[Kristus] sendiri mati sekali sahaja dan untuk selama-lamanya, supaya dosa kita diampunkan. Dia tidak bersalah tetapi mati untuk orang yang bersalah, supaya Dia boleh memimpin kita kepada Allah” (1 Petrus 3:18, BM).

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

*Dipetik dari risalah kecil '10 Reasons Jesus Came to Die' oleh John Piper (Wheaton: Good News Publishers) 
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]