Wednesday, May 14, 2014

Mengkhabarkan Berita Baik kepada Orang LainSetiap hari, baik di Rumah Tuhan mahupun di rumah orang,
mereka tidak berhenti-henti mengajarkan dan mengkhabarkan Berita Baik
bahawa Yesus itulah Penyelamat yang diutus oleh Allah
(Kisah Rasul-Rasul 5:42, BM)

Sungguh indah perbuatan mereka! “Mengajarkan dan mengkhabarkan Berita Baik” kepada orang yang belum mengenal Yesus. Ini ialah panggilan bukan sahaja kepada pemimpin-pemimpin gereja, tetapi kepada semua orang Kristian yang benar-benar telah menerima Keselamatan daripada dosa dan hukum dosa melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita.

Apabila Kristus dan kasih Kristus tinggal di dalam hidup kita, Dia akan mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita supaya kita boleh mengongsikan kasih itu kepada orang lain. Dengan cara ini, Kerajaan Allah diperluaskan lagi. Setiap orang yang memiliki kasih Kristus pasti akan berkobar-kobar untuk mengkhabarkan Berita Baik itu.  

Inilah yang berlaku kepada Gereja Kristian yang pertama apabila Yesus diangkat ke syurga dan Roh Kudus datang memenuhi mereka. Selepas kejadian pada hari Pentakosta (Kisah Rasul-Rasul bab 2), semua orang pergi dan menyebarkan Berita Baik tentang kasih Kristus yang mereka telah alami sendiri secara peribadi. Ada seorang penulis bukan Kristian pada lingkungan zaman itu menulis bahawa agama Kristian tersebar dengan sangat cepat sekali kerana setiap mereka yang baru menerima Kristus akan pergi menyebarkan Berita Baik itu kepada orang lain kerana mereka dipenuhi dengan kasih Kristus.

Tetapi ini tidak berlaku kepada gereja kita sekarang! Ramai orang (yang mengaku) Kristian tidak peduli untuk memenangkan jiwa kepada Kristus. Kasih mereka sangat lemah dan mudah berubah menyebabkan mereka tidak ada keinginan untuk menolong orang lain. Wahai orang Kristian, semoga masa bagi kita untuk bangun dan bangkit daripada ‘ketiduran rohani’ akan datang sekarang juga! Semoga kita berkobar-kobar untuk ““mengajarkan dan mengkhabarkan Berita Baik” tentang Yesus dan kasih-Nya semula.

Jangan hanya membaca tulisan ini untuk menambahkan ilmu pengetahuan semata-mata. Baca dan lakukan sesuatu. Biar setiap kita menilai diri masing-masing, berdoa kepada Tuhan Yesus, berfikir bukan sahaja tentang Keselamatan diri sendiri malah orang lain juga, setelah mengalami sendiri kasih Kristus, ingin supaya jiwa-jiwa yang hilang akan menemui Kristus dan kasih-Nya. Saya percaya barang siapa yang melakukan perkara ini akan beroleh kebahagiaan yang sebenar dan sukacita dalam membawa orang lain mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Berdoalah dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kamu dan saya. Amen.

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]