Tuesday, June 3, 2014

Kudus, Kudus, KudusKudus, kudus, kuduslah TUHAN semesta alam,
Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya!” (Yesaya 6:3, TB)

Alkitab menyatakan bahawa Allah itu kudus, tanpa cela, suci dan sempurna. Dari Kitab Kejadian hingga Kitab Wahyu, Allah menyatakan Diri-Nya sebagai TUHAN yang Kudus. Allah kudus sehinggakan Dia tidak dapat menahan dosa dan tidak mampu melihat dosa.

Oleh kerana kekudusan Allah, Dia berpaling dan membelakangkan Tuhan Yesus Kristus apabila Kristus mengambil kepada diri-Nya dosa seluruh dunia di kayu salib. Itulah satu-satunya (hanya sekali) masa dalam kesatuaan Allah Triniti dimana hubungan Allah Bapa dan Allah Anak mengalami keretakkan.

Kristus berseru di kayu salib, “Ya Allah-Ku, ya Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?” (Markus 15:34, BM). Betapa dahsyatnya kesedihan dan kesakitan (secara fisikal dan rohani) Kristus ketika itu apabila kegelapan dosa yang ditanggung oleh-Nya telah menyebabkan Allah Bapa berpaling meninggalkan-Nya. Namun betapa indahnya ketika itu (sekarang dan selamanya) apabila Kristus mengorbankan diri-Nya yang kudus dan suci untuk mati bagi setiap dosa yang sepatutnya ditanggung oleh kita.

Sekarang, Allah berfirman agar kita menjadi kudus seperti Dia (1 Petrus 1:16). Tetapi bagaimana ini boleh terjadi? Bagaimana kita yang berdosa ini boleh menjadi kudus? Apabila kita menerima dan mengaku bahawa Yesus Kristus ialah Tuhan dan Juruselamat kita, Dia akan hadir dalam kehidupan kita, menyucikan kita daripada dosa, dan tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya. Pada masa itu, kita akan mula bertumbuh menjadi seperti Dia, dan akan terus bertumbuh dalam iman sehingga kita bersama dengan Kristus suatu hari nanti dan memiliki tubuh yang baru dalam hadirat-Nya.

Oh betapa indah-Nya Allah itu.
Melalui Kristus apa yang kita anggap sebagai mustahil –
pendosa menjadi kudus – boleh terjadi.
Puji, syukur dan hormat kepada Allah Tuhan kita! Amen.
THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]