Friday, August 8, 2014

Apolos dari Aleksandria dalam Alkitab: Alkisah Seorang Pengkhutbah


Beginilah contoh keadaan apabila pengkhutbah berkhutbah di luar rumah Tuhan dalam Perjanjian Baru.

 Pernahkah kamu menonton wayang kemudian terpaksa keluar ke tandas pada saat-saat genting dan apabila kamu kembali kamu mendapati telah terlepas babak yang penting? Atau, kamu pergi ke kelas dan tiba-tiba ada ujian tentang subjek yang kamu terlupa baca semasa mengulangkaji pelajaran? Inilah yang berlaku kepada seorang pengkhutbah bernama Apolos dalam Alkitab Perjanjian Baru dia terlepas sesuatu yang sangat penting. Priskila dan Akwila, pengikut Yesus tahu akan hal ini.

Pada waktu itu seorang Yahudi bernama Apolos, yang lahir di Aleksandria, datang ke Efesus. Dia pandai berpidato dan sangat memahami isi Alkitab [Perjanjian Lama]. Dia telah mendalami ajaran tentang Yesus. Dengan penuh kesungguhan, dia mengisytiharkan dan mengajarkan ajaran tentang Yesus dengan betul. Tetapi dia hanya mengetahui baptisan yang diajar oleh Yohanes. Dengan berani Apolos mula berkata-kata di rumah ibadat” (Kisah Rasul-Rasul 18:24-26, BM).

Ada diantara kita mempunyai kebolehan untuk menarik ramai pendengar. Kadang-kadang saya berfikir alangkah baiknya jika orang seperti ini sanggup menjadi alat bagi TUHAN untuk mengkhabarkan Berita Baik tentang Yesus. Apabila Apolos datang ke Efesus, Rasul Paulus baru sahaja meninggalkan daerah Galatia dan Frigia (18:23). Jadi, semasa ketiadaan Paulus, Apolos mengambil alih dengan penuh bersemangat dan berani sekali mengkhabarkan ajaran Yesus kepada jemaat di Efesus tetapi – dia tidak mengetahui hal sepenuhnya tentang Yesus. Walaupun dia seorang yang “pandai berpidato dan sangat memahami isi Alkitab,” dia hanya “mengetahui baptisan yang diajar oleh Yohanes [Pembaptis].” Dia berkhutbah berdasarkan pengetahuan yang dalam tentang Perjanjian Lama, tentang ajaran Yohanes and Yesus tetapi tidak tahu bahawa Mesias sudah datang.

Kebolehan Apolos menarik minat Priskila dan Akwila yang datang mendengarnya. Mereka sedar bahawa Apolos belum tahu lagi tentang perkara yang sebenar sepenuhnya. Bayangkan Apolos berkhutbah di gereja, berbicara dengan penuh semangat, mentafsir dan menerangkan Alkitab dengan tepat, menyeru orang ramai untuk bertaubat kerana Mesias yang dikatakan dalam Perjanjian Lama akan digenapi dan datang tidak lama lagi – tanpa menyedari bahawa Mesias (iaitu Yesus) sudah datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit semula, diangkat ke syurga dan telah mengutuskan Roh Kudus datang!

Oleh itu Priskila dan Akwila “membawa dia ke rumah” untuk menerangkan hal yang sebenar kepadanya. Bayangkan juga reaksi Apolos seorang yang sangat memahami Alkitab mendengar tentang “penyelamatan Allah melalui Yesus dengan lebih tepat lagi” (18:26). Saya merasakan bahawa apabila Apolos medengar Berita Baik ini dia bersukacita, dipenuhi dengan tenaga dan semangat yang baru, lebih yakin dan berani kerana segala nubuat tentang Mesias yang dia tahu dan ajar selama ini telah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus! Apa yang berlaku seterusnya? “Dengan penuh wibawa Apolos mengalahkan orang Yahudi dalam perdebatan di hadapan umum. Dengan mengutip ayat-ayat Alkitab, dia membuktikan bahawa Yesus Penyelamat yang diutus oleh Allah” (18:28). Wow!

Apakah mesej yang TUHAN ingin sampaikan kepada kita sekarang? Seperti Apolos, kadang-kadang kita sangat yakin dan bersemangat untuk memberitakan Berita Baik kepada orang lain tanpa menyedari bahawa kita belum mengetahui perkara yang sebenar sepenuhnya. Kebanyakkan kita benar-benar (ikhlas) rindu untuk bersaksi kepada orang lain tetapi isi kandungan perkongsian kita tidak lengkap. Kita boleh tahu banyak perkara tentang Yesus dan ajaran-Nya dan tidak menyedari bahawa kita belum mengenal Yesus Kristus secara peribadi – dan fakta-fakta tentang kematian dan kebangkitan-Nya.(Sama seperti seorang Muslim yang selalu ingin berdebat dengan saya melalui blog ini). Tahu dan percayakah kamu bahawa “Yesus Penyelamat yang diutus oleh Allah”?

Kita juga boleh belajar tentang keperibadian Apolos. Walaupun dia sangat berkebolehan, pandai dan mengetahui isi kandungan Alkitab, dia seorang yang sangat rendah hati. Dia sanggup mendengar dan belajar melalui orang lain. Dia tidak berkeberatan untuk menjadi murid walaupun dia sendiri ialah seorang guru. Seorang pastor pernah berkata kepada saya, “Jika kamu ingin menjadi guru Alkitab yang baik kepada pelajar-pelajar di universiti dan kampus, kamu harus menjadi murid yang baik terlebih dahulu. Jadilah murid kepada Guru kamu, Yesus Kristus.” Saya ingin menjadi seperti Apolos “sangat menolong orang dengan rahmat Allah, percaya kepada Yesus” (18:27). Bagaimana dengan kamu? Oh TUHAN Bapa, sekiranya kami belum mengetahui kebenaran sebenar tentang Yesus Kristus Penyelamat yang diutus oleh Allah itu, hantarlah “Priskila dan Akwila” untuk mengajar kami. Kami ingin merendahkan diri. Amin.

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]