Thursday, August 7, 2014

Kebenaran Allah: Nabi Mikha dan 400 "Pengampu" Kerajaan Ahab


Realiti: Ramai pemimpin politik dan pemimpin agama di Malaysia sekarang dikelilingi oleh pengikut-pengikut (atau kuncu-kuncu) yang suka mengampu (untuk mendapat keuntungan) – bercakap sesuatu yang indah-indah sahaja dan ‘positif’ untuk mengambil hati mereka yang mendengarnya. Mereka sanggup bercakap bohong atau melakukan sesuatu yang bercanggah dengan ajaran agama mereka agar dapat diterima oleh majoriti masyarakat. Bagi nabi TUHAN di dalam Alkitab yang sebenar pula, ini tidak akan berlaku. Nabi sebenar (apabila mereka diminta untuk menasihati raja) hanya mengkhabarkan Firman daripada Allah sahaja – yang baik mahupun yang buruk. Jadi, apabila 400 nabi-nabi palsu berkata “Ya” and hanya seorang nabi sahaja yang berkata “Tidak” contohnya, maka nabi yang benar akan dibenci dan tidak disukai oleh orang ramai.

Ini yang berlaku di dalam kitab 1 Raja-raja 22. Pada masa itu, Israel dibahagikan kepada dua kerajaan: Yosafat ialah raja dari kerajaan selatan manakala Ahab ialah raja dari kerajaan utara. Apabila raja Ahab mencadangkan supaya kedua-dua kerajaan bergabung untuk menyerang kota Ramot, Yosafat memberi respon kepada Ahab dengan berkata, “Tetapi marilah kita bertanya kepada TUHAN dahulu” (1 Raja-raja 22:5, BM).

Oleh itu, raja Ahab segera mengumpulkan lebih kurang 400 nabi-nabi untuk menasihati dan bernubuat baginya. Semua mereka (mengampu!) berkata, “Seranglah. TUHAN akan memberikan kemenangan kepada tuanku” (ayat 6). Saya merasakan bahawa raja Ahab sekarang tersenyum lebar apabila mendengar nubuat mereka. Semua mereka menyatakan ‘nubuat’ yang raja ingin dengar. Namun begitu, raja Yesafat seperti tidak selesa dengan nubuat mereka itu dan bertanya sekiranya ada nabi lain yang boleh menanyakan hal ini. Raja Ahab menjawab ada seorang lagi nabi yang sangat dibenci olehnya kerana “dia tidak pernah bernubuat tentang perkara yang baik... dia selalu bernubuat tentang hal yang buruk” (ayat 8). Nabi itu ialah Mikha anak Yimla.

Setelah dipujuk (mungkin juga dihasut atau diugut) oleh pengawai raja untuk bersetuju dengan nubuat nabi-nabi yang lain, Mikha menjawab, “Demi TUHAN yang hidup, saya berjanji bahawa saya hanya akan mengatakan apa yang difirmankan-Nya!” (ayat 14). Dan apabila menghadap kedua-dua raja, nabi Mikha seperti menyindir raja Ahab dengan ‘bersetuju’ dengan nubuat nabi-nabi yang lain. Mungkin raja Ahab mengetahui sindirannya dan mentitahkan Mikha untuk berkata benar dihadapannya. Mikha dengan beraninya menjawab, “Inilah yang telah berlaku. TUHAN telah membuat nabi-nabi tuhanku berdusta kepada tuanku. Tetapi TUHAN sendiri telah menentukan bahawa tuanku akan ditimpa malapetaka!” (ayat 23). Dengan kata lain, raja Ahab akan mati dalam petempuran kerana TUHAN tidak menyertai dia.

Seperti kebiasaannya juga, apabila pengampu-pengampu merasakan bahawa mereka ditentang oleh kebenaran – mereka tidak berpuas hati (kembali kepada realiti di Malaysia). Salah seorang daripada nabi-nabi palsu itu, Zedekia anak Kenaana, datang  menghampiri Mikha lalu menampar pipinya! Zedekia mungkin boleh mencederakan hamba TUHAN, namun dia tidak mampu menghalang Firman Allah daripada menjadi nyata. Kebenaran tidak boleh disorok dan dihalang! Sementara Mikha dipenjarakan kerana bercakap benar, kedua-dua raja pergi berperang. Akhirnya, walaupun raja Ahab menyamar menjadi askar biasa, dia dicederakan oleh anak panah and mati dalam keadaan yang teruk sekali. Maka, raja Ahab mati “seperti yang difirmankan TUHAN” (ayat 38). [Baca kitab 1 Raja-raja bab 22 di dalam Alkitab Perjanjian Lama untuk mengetahui cerita yang lebih jelas lagi].

Apakah mesej yang TUHAN ingin sampaikan kepada kita sekarang? Banyak, tetapi kita hanya fokus kepada nabi Mikha. Mikha ialah seorang nabi dan hamba TUHAN yang berani dan sanggup bertindak (walaupun sendirian) demi kebenaran. Dia bercakap bukan kerana ego atau keyakinan pada diri sendiri atau mengamalkan sikap berfikiran positif, tetapi dia “hanya mengatakan apa yang difirmankan TUHAN,” iaitu, jika diaplikasikan kepada kita hari ini – dia bercakap berdasarkan kebenaran di dalam Firman Allah, (Alkitab) dan bertindak sesuai dengan firman-Nya (dia sangat tegas, tetapi pada masa yang sama dia menghormati raja dengan memanggil raja Ahab “tuanku” bukannya “hoi!”). Dia tidak mudah hilang pegangan walaupun majoriti berkata sesuatu sebaliknya. Dia sanggup mengambil risiko (dihasut, diugut, ditampar, dipenjarakan) demi imannya kepada TUHAN.

Jika kamu membandingkan semua ciri-ciri nabi Mikha yang dinyatakan dengan diri kamu:
Apakah perbezaannya? Apakah persamaannya?
Apakah yang boleh kamu belajar melalui cerita ini?

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]