Thursday, October 16, 2014

Yesus berkata, "Pulanglah kepada Keluargamu..." (Markus 5:1-20)


Yesus and pengikut-pengikut-Nya tiba di seberang Tasik Galilea, di daerah Gerasa. Sebaik sahaja Yesus turun dari perahu, Dia didatangi oleh seorang lelaki yang keluar dari gua kubur” (Markus 5:1-2, BM). Lelaki itu kerasukkan roh jahat dan bersikap seperti haiwan liar yang tinggal di kawasan perkuburan. Tetapi Yesus “Anak Allah Yang Maha Tinggi” (Markus 5:7) telah memecahkan belenggu dan mengusir roh-roh jahat keluar dari lelaki itu dan dengan mukjizat-Nya lelaki itu sembuh dan telah dibebaskan. Ketika Yesus dan pengikut-pengikut-Nya bersiap untuk pergi meninggalkan daerah itu, lelaki itu ingin mengikuti mereka. Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Pulanglah kepada keluargamu dan beritahu mereka betapa besarnya pertolongan Tuhan dan betapa baiknya Dia kepadamu!” (Markus 5:19).

Pertama sekali Yesus berkata, “Pulanglah kepada keluargamu…” Ini termasuk sanak-saudara dan mereka yang tinggal berdekatan dengannya. Yesus berkata kepada lelaki ini – termasuk kita pengikut Yesus semua – panggilan pertama dan utama selepas kita percaya kepada-Nya ialah menjadi saksi Kristus di tempat kita sendiri dahulu: keluarga dan sanak-saudara, kawan-kawan dan jiran tetangga, di tempat kerja dan di tempat kita belajar. Yesus berkata kepada rasul-rasul-Nya dan kepada kita juga: “[Kamu] akan menerima kuasa, apabila Roh Allah datang kepada kamu. Lalu kamu akan menjadi saksi-saksi-Ku di Yerusalem (dimana mereka berada pada masa itu), di seluruh Yudea (kota dimana Yerusalem berada), dan Samaria (kawasan berdekatan dengan mereka), serta sampai ke hujung bumi” (Kisah Rasul-Rasul 1:8, BM). Penginjilan dan kesaksian harus bermula dari rumah dahulu dan kemudian ke luar.

Bersaksilah dengan kuasa dan pimpinan Roh Allah.
Yesus yang berkata “Pulanglah kepada keluargamu…” akan menyertai kamu.

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]