Sunday, January 25, 2015

10 Bahagian Penting dalam Kitab Yunus

Dari Kata Pengantar Alkitab, Kitab Yunus:

Kitab Yunus berbeza daripada kitab-kitab nabi yang lain di dalam Alkitab kerana kitab ini menceritakan pengalaman Nabi Yunus ketika dia cuba membantah perintah Allah. Allah menyuruh dia pergi ke Kota Niniwe, ibu kota Kerajaan Asyur, musuh Israel. Tetapi Yunus tidak mahu pergi ke kota itu untuk menyampaikan perkhabaran Allah kerana Yunus yakin bahawa jika orang Niniwe berhenti berbuat dosa, Allah tidak akan melaksanakan rancangan-Nya untuk menghancurkan kota itu. Akhirnya, selepas beberapa peristiwa yang mengesankan, Yunus mentaati perintah Allah. Tetapi kemudian Yunus bersungut kerana Niniwe tidak dihancurkan.

Kitab Yunus menggambarkan kemutlakan kuasa Allah terhadap ciptaan-Nya. Tetapi terlebih pula, kitab ini menggambarkan Allah sebagai Allah yang penyayang dan belas kasihan; Allah yang lebih suka mengampuni dan menyelamatkan suatu bangsa daripada menghukum dan menghancurkannya, walaupun bangsa itu musuh umat-Nya sendiri.


Siapa tahu kalau kamu ingin mendalami Buku Yunus dengan lebih lanjut lagi. Siapa tahu kalau kamu ingin mengkaji Buku Yunus bersama dalam Persekutuan Kristian (CF) kamu di kampus. Di bawah ini ialah ringkasan tentang cerita yang indah dan penuh dramatik ini: 10 Bahagian penting dalam Kitab Yunus (Kamu boleh guna dan simpan gambar-gambar ini). 

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]