Tuesday, January 20, 2015

Isa al-Masih ialah Firman yang menjadi Manusia (Renungan tentang 1 Yahya 1:1)

Rasul Yahya benar-benar pernah mendengar, melihat, menyentuh Isa. Oleh itu, dia menulis dan bersaksi.
Apa yang telah wujud sejak dari mulanya, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat,
dan yang telah kami beritakan tentang Firman yang memberi hidup
(1 Yahya 1:1, KSZI, Kitab Suci Zabur dan Injil)

Lebih kurang dua ribu tahun dahulu, Yang Kekal telah menjadi manusia dan dilahirkan oleh seorang dara (Lukas 1:35). Misteri yang tidak mungkin kita dapat ungkapkan dengan kata-kata. Tuhan datang sebagai manusia; Tuhan sepenuhnya, dan manusia sepenuhnya. Dia Tuhan seperti Dia bukan manusia; Dia mempunyai darah daging seperti Dia ialah bukan Tuhan. Akal fikiran kita tidak dapat memikirkannya, “Firman itu menjadi manusia dan hidup di kalangan kita. Kita melihat kemuliaan-Nya sebagai Putera tunggal yang datang daripada Allah Bapa, penuh dengan kasih kurnia dan kebenaran” (Yahya 1:14).

Surat Yahya yang pertama (1 Yahya) ditulis untuk menyangkal pemahaman ajaran sesat pada masa itu yang mengatakan bahawa Isa al-Masih, Putera Allah, tidak mungkin telah menjadi manusia. Oleh itu rasul Yahya menulis: “yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, dan yang telah kami beritakan” – Isa benar-benar ialah manusia! Dengan telinga mereka, rasul Yahya dan pengikut-pengikut yang lain telah mendengar Isa berfirman. Dengan mata mereka, Yahya dan yang lain telah melihat kehidupan Isa yang sempurna, kematian Isa di kayu salib, dan kebangkitan Isa dari kematian. Dengan minda dan fikiran mereka, mereka telah mendalami keperibadian Isa, mengkaji kehidupannya dan memikirkan dakwaan-dakwaan Isa. Dengan tangan mereka sendiri, mereka telah menyentuh dia. Bukan sebagai roh atau ilusi seperti yang digambarkan oleh guru-guru agama sesat, tetapi sebagai manusia yang sejati. Tetapi bukan sekadar manusia biasa, Isa ialah Putera Allah, Tuhan-manusia.

Ini bukan kepercayaan yang diberitakan dari pihak ke-dua, tetapi kepercayaan yang datang melalui pengalaman peribadi. Yahya dan mereka yang lain benar-benar pernah tinggal bersama Isa lebih kurang tiga tahun lamanya. Ianya bukan kerana mereka mengenal Isa secara fisikal yang mengubah kehidupan mereka, tetapi hubungan rohani dengan Isa yang telah mengubah kehidupan mereka. Mereka bukan hanya kenal Isa, mereka mengenali Isa! Mereka menyerahkan hidup mereka kepada Isa al-Masih dengan iman sebagai Junjungan Yang Esa dan Penyelamat. Isa benar-benar adalah Hidup mereka.

Rasul Yahya mengenal Isa secara peribadi kerana dia telah “dilahirkan semula” (Yahya 3:3) secara rohani. Inilah pengalaman sukacita yang Yahya ingin kita rasai dan alami sendiri di dalam Isa al-Masih. Dengan percaya dan beriman kepada Isa, kita juga boleh mengenal dia dan beroleh hidup kekal! Amen.
THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]