Friday, January 23, 2015

Kebahagiaan Sempurna ada dalam Isa al-Masih (Renungan tentang 1 Yahya 1:4)

Gambaran pelukis
Kami menulis tentang segala ini kepadamu supaya kebahagiaanmu sempurna
(1 Yahya 1:4, KSZI, Kitab Suci Zabur dan Injil)

Dengan penuh sukacita di hatinya, rasul Yahya menulis surat ini supaya kebahagiaan yang dimilikinya dapat dikongsikan dengan orang lain yang ingin mengenal al-Masih. Kebahagiaan yang paling indah sekali di dunia ini ialah memiliki keakraban dan kesatuan dengan Isa al-Masih. Kebahagiaan yang kedua terindah ialah melihat orang lain datang kepada-Nya. Inilah apa yang dimaksudkan dengan “kebahagiaanmu sempurna.” Kebahagiaan dalam mengenal Isa al-Masih, kebahagiaan kerana mengetahui bahawa dosa kita sudah diampuni, kebahagiaan kerana mentaati Allah, kebahagiaan dalam mengasihi satu sama lain, kebahagiaan dalam kebenaran, kebahagiaan di dalam penganiayaan kerana nama-Nya, dan kebahagiaan dalam doa yang dijawab oleh Allah.

Kamu dan saya tidak akan mengenal kebahagiaan yang sebenar jika kita tidak mengenal Isa al-Masih. Isa ialah sumber segala kebahagiaan, hanya Dia yang boleh memenuhi setiap hati kita. Melalui kesatuan dengan-Nya, hidup kita akan dipenuhi dengan hadirat-Nya, dan sukacita Dia akan melimpah di dalam hati kita. Isa ingin supaya “kebahagiaan-Ku ada dalam dirimu dan sempurnalah kebahagiaanmu” (Yahya 15:11). Penulis mazmur juga berkata: “hadirat-Mu menggembirakan aku, dan sentiasa membahagiakan aku” (Mazmur 16:11, BM).

Bagi saya, kebahagiaan sempurna hanya dapat dialami sekiranya kita benar-benar pasti tentang keselamatan kita. Tidak akan ada sukacita yang benar sekiranya kita tidak pasti tentang destinasi kehidupan kita selepas mati nanti. Di dalam iman kepada Isa al-Masih, tidak ada istilah “insyaallah.” Yang ada hanyalah – pasti atau tidak. Orang yang paling kecewa dan hampa di dunia ini ialah orang yang ingin pergi ke syurga tetapi tidak pasti samada dia akan dapat pergi atau tidak. Hanya apabila kita benar-benar pasti tentang destinasi kehidupan kita, barulah kita dapat mengalami kebahagiaan sempurna. Oleh itu, Isa berkata tentang diri-Nya, “Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui-Ku” (Yahya 14:6). Isa al-Masih ialah satu-satunya jalan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Mengenal Isa bererti mengenal Allah, dan mengenal Dia memberikan kita kepastian tentang keselamatan kita. Dengan ini, kebahagiaan kita sempurna!

Adakah kamu mengenal Isa secara peribadi? Adakah kamu “hidup dalam keakraban dengan Bapa dan Putera-Nya, Isa al-Masih” (1 Yahya 1:3)? Adakah kamu mengalami dan merasa hadirat-Nya dalam kehidupan kamu? Adakah kamu mempunyai sukacita dan kebahagiaan hasil daripada hubungan intim kamu dengan Dia? Jika ya, berbahagialah! kamu ialah pengikut Isa yang sebenar.


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]