Monday, May 11, 2015

Yesus mendakwa Diri sebagai TUHAN

Yesus mengampuni seorang perempuan pendosa. Gambar hiasan saja ba.
Bapa dan Aku satu” (Yohanes 10:30, BM).

[Baca Yohanes 10:22-33 sebagai konteks ayat]. “Yesus tidak pernah mendakwa dirinya TUHAN.” Itulah ayat yang selalu digunakan oleh orang yang tidak percaya dengan kepercayaan orang Kristian tentang keilahian Yesus. Tetapi kenyataan ini merupakan kenyataan yang mudah disangkal kerana melalui pengajian Alkitab, terutama sekali melalui Kitab-Kitab Injil, Yesus memang mengakui bahawa dia Tuhan. Benar, dia tidak pernah berkata, “Saya Tuhan,” tetapi dia memang sangat jelas mendakwa diri-Nya Tuhan. Ayat diatas, “Bapa dan Aku satu”, contohnya, merupakan kenyataan yang jelas walaupun ada yang memutar-belitkan kenyataan ini. “Dia hanya menganggap dirinya mempunyai hubungan dengan Bapa, bukan sama seperti Bapa,” kata mereka. Tetapi (konteks ayat) orang Yahudi yang mendengar Yesus berkata begitu beranggapan sebaliknya. Mereka dengan jelas faham bahawa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. Oleh itu mereka ingin merejam Yesus dengan batu dan berkata, “Kamu hanya manusia, tetapi kamu mahu menjadikan dirimu Allah!” (Yohanes 10:33). Jadi, Yesus memang mendakwa dirinya Tuhan.

Setiap kali Yesus mengampuni dosa, setiap kali orang menyembah dia tanpa halangan, setiap kali dia berkata, “Akulah…”, dia mendakwa dirinya Tuhan. Tidak mungkin ada orang yang keliru sekiranya mereka memahami konteks ayat apabila mereka membaca Kitab Injil tentang Yesus. Tidak ada orang semasa zaman Yesus yang memahami Alkitab orang Yahudi berani mendakwa dirinya boleh mengampuni dosa orang terhadap TUHAN. Tetapi Yesus berani. “Dosamu sudah diampunkan” (Matius 9:2-3; Markus 2:7; Lukas 5:21). Tidak ada orang yang beriman membenarkan orang berlutut dan menyembahnya atau menbiarkan orang berkata kepadanya, “Ya Tuhanku! Ya Allahku!” (Yohanes 20:28). Tetapi Yesus kerap kali berbuat begitu (Matius 14:33; 28:9, 17; Lukas 24:52; Yohanes 9:38). Tidak ada orang yang berani menggunakan nama TUHAN yang suci untuk dirinya sendiri [Allah berfirman kepada Musa, “Aku adalah AKU!” (Keluaran 3:14), Yahweh]. Tetapi Yesus selalu berkata begitu, contohnya, “Apa yang Aku katakan ini benar: Sebelum Abraham dilahirkan, AKU sudah ada” (Yohanes 8:58). Cubaan untuk merejam Yesus kerana mengufuri Allah seringkali berlaku juga. Orang Yahudi dan musuh-musuhnya faham benar tentang setiap kenyataan Yesus tentang dirinya.

Fikirkan: Lain kali apabila ada orang yang mengatakan kepada kamu bahawa “Yesus tidak pernah mendakwa dirinya TUHAN” – jangan layan mereka. Atau jika kamu yakin, ajar mereka. Dan apabila kamu membaca Alkitab, jangan baca sambil lewa. Ingatkan diri kamu bahawa Yesus bukan hanya memberi nasihat yang baik atau menganggap bahawa dia hanya seorang guru rohani yang hebat, Dia ialah Anak Allah yang setara dengan TUHAN. Firman-Nya ialah Firman Allah. Yesus ialah TUHAN yang menjelma sebagai manusia. “[Yesus] datang sebagai manusia, dan hidup sebagai manusia” (Filipi 2:7). Yesus datang untuk kamu dan saya. Inilah TUHAN kita!

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]