Sunday, November 29, 2015

Resolusi (Tahun Baru) Membaca Keseluruhan Alkitab


Dibawah adalah petikkan dari artikel sebelum ini, Pengetahuan Asas tentang Alkitab (Klik disini untuk membaca keseluruhan artikel).

Siapa yang Menulis Alkitab?
Dari sudut pandangan/sejarah manusia, Alkitab ditulis oleh lebih kurang 36 penulis dalam jarak masa 1,600 tahun (Mereka terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat dan status; gembala, raja, nabi, imam, doktor, pelayan misi, nelayan, pemungut cukai, pegawai tentera dan sebagainya). Tetapi adalah sangat penting untuk kita fahami bahawa penulis-penulis ini menulis dengan bimbingan Roh Allah. TUHAN memberi mereka ilham untuk menulis setiap perkataan yang ada di dalam Alkitab. Inilah yang kita katakan bahawa Alkitab ialah sebuah buku hasil inspirasi Allah sendiri. Firman-Nya mengatakan bahawa:

“...tidak ada nubuat yang disampaikan oleh para nabi, berasal daripada kehendak manusia. Tetapi Roh Allah menguasai orang semasa mereka menyampaikan perkhabaran yang datang daripada Allah” (2 Petrus 1:21, BM).

Semua yang tertulis di dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar apa yang benar, untuk menegur dan membetulkan apa yang salah, dan untuk mengajar orang supaya hidup menurut kehendak Allah. Dengan Alkitab, orang mengabdikan diri kepada Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk melakukan segala macam pekerjaan yang baik” (2 Timotius 3:16-17, BM).

Oleh itu, Alkitab ialah Firman Allah. Tidak cukup untuk kita mengatakan bahawa Alkitab mengandungi Firman Allah (kerana ayat ‘mengandungi’ juga boleh bermaksud ada yang diinspirasi dan ada yang tidak); tetapi, setiap perkataan yang tertulis di dalam Alkitab ialah hasil inspirasi atau ilham Allah sendiri. “Semua yang tertulis di dalam Alkitab diilhami oleh Allah.

Satu lagi perkara yang kita patut ingat ialah Alkitab merupakan satu-satunya sumber wahyu utama yang diilhami dan ditulis kepada manusia. Jika kita membaca Firman Allah pada muka surat yang terakhir di Kitab Wahyu, TUHAN memberi peringatan yang keras bahawa tiada sesiapa pun yang boleh menambahkan atau mengurangkan apa yang tertulis di dalam Alkitab (22:18-19).

Apakah Perkara Utama di dalam Alkitab?
Walaupun Alkitab mengandungi 66 buah buku, ditulis (lebih kurang) oleh 36 penulis dari pelbagai lapisan masyarakat dan status, dan disampaikan pada masa yang berbeza sepanjang 1,600 tahun – ia mengandungi satu perkara atau watak utama iaitu Yesus Kristus. Dia ialah tema utama di dalam Alkitab. Buku-buku Perjanjian Lama mengandungi banyak ramalan dan nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Penyelamat yang akan menyelamatkan kita daripada dosa; manakala, buku-buku Perjanjian Baru pula mengatakan tentang kedatangan Raja Yesus kali kedua pada akhir zaman sebagai Hakim yang akan menghakimi setiap manusia.


Disini saya ada menyediakan “Edisi Bacaan Alkitab Setahun” iaitu jadual membaca Alkitab secara kronologi. Jika kamu mengikuti jadual membaca ini, dalam masa satu (1) tahun, kamu sudah habis membaca keseluruhan Alkitab. Ada 3 cara untuk kamu memiliki jadual bacaan ini secara percuma:

1)     Jika kamu mengenal saya secara peribadi, sila SMS atau WhatsApp atau hubungi saya terus dan saya akan memberikan kamu hard copy;
2)     Jika kamu ingin berhubung melalui Facebook account, kamu boleh meminta PDF file melalui FB Inbox ke “Richard Angelus” atau sila beri e-mail kamu supaya saya boleh mengirim soft copy kepada kamu;

3)     Jika kamu tidak keberatan, di bawah artikel ini juga disediakan jadual membaca dalam format JPG.


Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]