Friday, August 19, 2016

Apakah Respon Musa Apabila Ada Orang Lain Bernubuat Seperti Nabi? (Bilangan 11)


Maka keluarlah Musa lalu disampaikannya firman TUHAN kepada bangsa itu. Dia mengumpulkannya tujuh puluh orang daripada kalangan tua-tua bangsa itu dan disuruhnya mereka berdiri di sekeliling Khemah. Kemudian TUHAN hadir dalam awan dan berfirman kepada Musa. Diambil-Nya sebahagian daripada Roh yang ada pada Musa, lalu diletakkan-Nya pada kesemua tujuh puluh tua-tua umat itu. Ketika Roh itu turun ke atas mereka, bernubuatlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu mereka tidak lagi bernubuat. Akan tetapi, ada dua orang tertinggal di perkhemahan, seorang bernama Eldad dan seorang lagi bernama Medad… Roh itu pun turun ke atas mereka dan mereka bernubuat seperti nabi di perkhemahan… Yosua anak Nun, yang menjadi pembantu Musa sejak masa mudanya, berkata, ‘Tuanku Musa, cegahlah mereka!’ Tetapi kata Musa kepadanya, ‘Adakah kamu mencemburui hal itu demi mendukung aku? Kalau sahaja seluruh umat TUHAN menjadi nabi kerana TUHAN mengurniakan Roh-Nya kepada mereka!’
(Bilangan 11:24-26, 28-29, Alkitab Versi Borneo)

Musa sudah hampir burning out. Tugas yang diberikan oleh TUHAN kepadanya sangat besar dan adalah sangat mustahil bagi dia untuk melakukannya sendirian (walaupun Miriam dan Harun memimpin bersamanya). Jadi TUHAN meletakkan “sebahagian daripada Roh yang ada pada Musa” kepada “kesemua tujuh puluh tua-tua umat” atau pemimpin-pemimpin Israel. Selepas itu, Alkitab mengatakan bahawa ada dua orang daripada mereka – Eldad and Medad – keluar dari Khemah Allah dan mula bernubuat secara terbuka di kawasan perkhemahan orang Israel. Pada masa itu, Yosua merasakan ini merupakan suatu masalah yang besar!

Kenapa? Pada pendapat saya, Yosua melihat ‘tragedi’ ini sebagai suatu ancaman terhadap kepimpinan Musa. Sebelum ini hanya Musa yang bernubuat bagi orang Israel. Oleh itu, Yosua “mencemburui” hal itu kerana dia sangat ingin melindungi kepimpinan dan keunikkan tuannya Musa sebagai nabi orang Israel. Mungkin juga Yosua melihat Eldad dan Medad sebagai ancaman kepada kedudukannya sendiri. Dia menyeru supaya Musa mencegah atau sekurang-kurangnya menegur para nabi tersebut supaya tidak bernubuat lagi. Tetapi bagi Musa, dia tidak terasa diamcam. Malah dia mengalakkan supaya (jika boleh) “seluruh umat TUHAN menjadi nabi”! Musa tidak cemburu. Musa tidak rasa tergugat. Musa berharap semua orang diberkati oleh TUHAN, bukan dia sahaja. Memang padanlah apabila Firman Allah berkata: “Musa seorang yang begitu lembut hatinya, bahkan lebih lembut daripada semua umat yang berada di muka bumi ini” (Bilangan 12:3).

Dalam perkara-perkara rohani, ego boleh menjadi penghalang kepada kepimpinan kita. Melalui kes diatas, kita diingatkan oleh Musa supaya jangan terasa cemburu apabila ada orang lain dipanggil oleh TUHAN dan mempunyai kebolehan yang sama (atau lebih lagi) daripada kita. Semuanya tentang kemuliaan TUHAN, bukan tentang kemuliaan kita sendiri. Sebagai pemimpin, kita harus memberi galakkan dan mengajar orang lain untuk melayani TUHAN dan umat-Nya. Kita memimpin mereka supaya Kerajaan Allah yang harus diutamakan, bukan agenda kita didahulukan. Jika difikirkan baik-baik, sebenarnya kita tidak harus mendapat kredit apabila sebenarnya Roh Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Jauhi rasa cemburu dan ego dalam hal-hal rohani.


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]