Monday, December 19, 2016

7 Hari Pra-Krismas Mesej #2 Sebelum Para Malaikat Bernyanyi

Saya tidak percaya malaikat seperti itu... ini ialah gambaran pelukis

Dia yang datang dari atas adalah di atas segala-galanya. Orang yang berasal dari dunia datang dari dunia dan bercakap tentang hal-hal dunia. Tetapi Dia yang datang dari syurga adalah di atas segala-galanya
(Yohanes 3:31,
AVB)

Lama sebelum Yusuf dan Maria berangkat ke Betlehem, Mikha 5:2 telah bernubuat: “Tetapi engkau, wahai Betlehem Efrata… daripada kamu akan muncul bagi-Ku seorang yang akan menjadi Pemerintah di Israel. Asal-usulnya sudah sejak zaman dahulu, sejak purbakala lagi.” Hal ini membuatkan saya tertanya-tanya: Dimana Kristus sebelum Dia dibaringkan di dalam palung? Apa yang Dia lakukan sebelum malaikat Gabriel bertemu dengan Maria? Dimana Kristus ketika para malaikat bernyanyi mengumumkan tentang kelahiran Penyelamat kepada para gembala pada malam sebelum Dia dilahirkan?

Alkitab menjawab persoalan saya ini dengan satu deklarasi: “Pada permulaan sudah wujud Firman, dan Firman itu bersama Allah dan Firman itu ialah Allah” (Yohanes 1:1). Yesus Kristus, Anak Allah, Penyelamat Dunia, sudah ada sejak dahulu lagi. Dia sama dari segi intipati dan kualiti seperti Allah Bapa dan Roh Kudus. Dia ialah dan senantiasa Allah yang Maha Wujud.

Allah itu berkuasa, abadi dan tidak kelihatan, apa yang kita tahu tentang Dia kita tahu melalui Yesus Kristus. Yesus ialah “gambaran Allah yang tidak kelihatan” (Kolose 1:15). Bukan hanya Kristus seperti Allah, tetapi Allah seperti Kristus! Sebelum kedatangan Kristus, setiap gambaran manusia tentang Allah ialah imiginasi manusiawi dan menurut gambaran ciptaan-Nya. Semuanya berhala. Tetapi di dalam Kristus kita dapat melihat gambaran Allah dalam kemanusiaan-Nya.

Yesus Kristus ialah Tuhan” (Filipi 2:11). Dia berjalan bersama manusia, tetapi Dia tinggal melebihi manusia. Dia merupai manusia, tetapi bercakap seperti Allah. Dia sepenuhnya manusia dan pada masa yang sama Dia Tuhan sepenuhnya. Dia menjadi cermin supaya kita boleh melihat sikap dan keperibadian Allah dengan jelas. Bila pengikut Yesus, Filipus, berkata, “Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami,” Yesus menjawab, “Belum lagi kaukenal Aku, Filipus? Sesiapa yang telah melihat-Ku, telah melihat Bapa” (baca Yohanes 14:8-9). Tidak boleh disangsikan lagi, Yesus tahu siapa diri-Nya dan mengapa Dia berada di dunia. Dia datang supaya kita boleh mengenal Allah yang hidup dan benar. Dia ialah shekinah kemuliaan Allah yang dipancar melalui kemanusiaan-Nya.

Kitab Injil Yohanes dari permulaannya ingin kita melihat kemuliaan Yesus Kristus. Dia lebih mulia dari segala-galanya dalam keperibadiaan-Nya kerana Dia Allah yang Maha Wujud yang menjadi manusia. Dia sudah ada sejak dahulu lagi dan Dia akan sentiasa ada. Dia bersama Allah Bapa dan Roh Kudus dari permulaan, dan Dia satu dan sama dengan Allah.

Yesus juga lebih mulia dari segala-galanya dalam kekuasaan-Nya. Dia ialah Pencipta. “Segala-galanya diciptakan melalui Dia” dan “hidup ada dalam-Nya” (Yohanes 1:3-4). Dialah sumber kehidupan. Dia ialah satu-satunya yang memberikan makna dan tujuan dalam segala ciptaan-Nya. Alam semesta menjadi saksi kekuasaan-Nya – menunjukkan kemuliaan-Nya bagi semua. Pemazmur bernyanyi, “Seluruh langit mengakui kemuliaan Allah; dan cakerawala menunjukkan ciptaan-Nya” (Mazmur 19:1).

Kristus juga lebih mulia dari segala-galanya dalam janji-Nya. Rasul Yohanes memulai Injilnya dengan mengingatkan kita bahawa hanya Yesus yang boleh menjadikan kita anak-anak Allah melalui iman kepada-Nya. “Namun demikian, Dia memberikan hak menjadi anak Allah kepada mereka yang menerima-Nya dan percaya dalam nama-Nya” (Yohanes 1:12). Kita tidak boleh menjadi anak-anak Allah melalui kelahiran fisikal; kita harus dilahirkan semula dan diangkat masuk ke dalam keluarga Allah. Hanya Yesus yang boleh menjanjikan hak itu kepada kita semua.

Akhir sekali, Tuhan Yesus juga lebih mulia dari segala-galanya dalam tujuan-Nya. “Lihatlah Anak Domba Allah,” seru Yohanes Pembaptis, “yang menghampuskan dosa umat manusia!” (Yohanes 1:29). Yesus tidak datang ke dunia hanya untuk menjadi guru, walaupun Dia merupakan Guru yang hebat. Dia tidak datang ke dunia semata-mata untuk menjadi contoh kita, walaupun Dia harus kita contohi. Tujuan utama Dia datang ialah Dia datang untuk mati bagi dosa kita. Inilah tujuan termulia Yesus kita!

Allah menjelaskan semua ini kepada Yusuf apabila Dia berkata, “Maria akan melahirkan seorang anak lelaki. Namakanlah anak itu Yesus. Dia akan menyelamatkan umat-Nya daripada dosa mereka” (Matius 1:21).

Yosua. Yesus. Penyelamat.

Betapa indahnya Nama itu! “[Allah] sangat meninggikan-Nya dan menganugerahkan kepada-Nya nama yang di atas segala nama, supaya kepada nama Yesus segala-galanya bertelut, segala isi langit, bumi dan yang di bawah bumi, dan semua lidah mengaku bahawa Yesus Kristus ialah Tuhan, untuk mendatangkan kemuliaan kepada Allah Bapa” (Filipi 2:9-11).

Kita tidak boleh melihat kehidupan dan ajaran Yesus tanpa melihat dahulu kemuliaan-Nya. Apabila kita mengkaji keperibadian dan firman-Nya, kita akan bertemu dengan Dia. Setiap hari kita harus bertanya kepada diri kita sendiri: Bagaimana hubungan saya dengan Yesus Kristus ketika ini? Selamat hari Krismas!


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]