Saturday, August 12, 2017

Allah Menyeru Umat-Nya, "Kembalilah!" (Yeremia 3:12-14)


Pergilah, serukanlah kata-kata ini ke utara. Katakanlah, ‘Kembalilah, wahai Israel, perempuan murtad… Aku tidak akan memandang kamu dengan murka, kerana Aku ini pemurah,’ demikianlah firman TUHAN. ‘Aku tidak akan memendam murka untuk selama-lamanya. Hanya, akuilah kesalahanmu, bahawa engkau telah menderhaka terhadap TUHAN, Allahmu, telah melampiaskan nafsu berahimu dengan kalangan orang asing di bawah pokok yang rimbun, dan tidak mematuhi Aku,’ demikianlah firman TUHAN. ‘Kembalilah, wahai anak-anak yang murtad kerana Akulah tuanmu’”
(Yeremia 3:12-14,
AVB)

Kerajaan Israel di Utara telah dimusnahkan hampir seratus tahun dahulu semasa Firman ini difirmankan oleh nabi Yeremia kepada Kerajaan Yudah di Selatan. Ianya sebenarnya untuk mengajar dan menegur mereka supaya tidak mengikuti jejak langkah Israel yang telah musnah. Dahulu Israel, sekarang Yudah yang diibaratkan sebagai “perempuan murtad” dan “anak-anak murtad” telah menderhaka dan curang kepada Allah dengan menyembah berhala-berhala dan tuhan-tuhan palsu yang disembah oleh bangsa-bangsa asing disekeliling mereka. Namun begitu, TUHAN Allah masih memanggil Yudah seperti seorang Bapa yang rindu memanggil anak-anaknya untuk kembali kepangkuannya: “Kembalilah!

Dia tidak mengarah umat-Nya untuk kembali. Dia seolah-olah seperti merayu demi kebaikkan mereka untuk kembali semula kepada-Nya. “Kamu telah membuat Aku murka,” kata TUHAN, “tetapi Aku ini pemurah.”

Bagi saya, sangat sukar dan segan untuk saya kembali semula kepangkuan ibubapa yang hati telah saya sakiti. Tetapi seperti kebanyakkan ibubapa, tidak kira betapa degil seorang anak itu, tidak kira betapa anaknya telah memalukan mereka, ibubapa tetap ibu dan bapa, dan mereka tetap akan mengasihi anak mereka. Mereka akan menyambut anak itu dengan sukacita sekiranya dia kembali semula. Ya, memang ada ibubapa yang tidak sanggup menerima anak itu kembali walaupun dia telah menyesal akan perbuatannya. Tetapi TUHAN kita tidak seperti itu. Dia masih menunggu kepulangan kita: “Kembalilah!

Aku ini pemurah,” kata TUHAN Allah. “Aku penuh belas kasihan” (BM)
Kamu masih belum terlambat.
Adakah hari ini kamu akan kembali semula kepada-Nya?
                                                       THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.                     


Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]