Friday, November 10, 2017

Bila Paulus Bertemu Yesus #1 Kerana Bagiku, Hidup ialah Kristus

Baca tentang perubahan hidup Paulus bila dia bertemu dengan Yesus
dan Yesus memanggil dia dalam Kisah Para Rasul bab 9

Saul bertanya, ‘Siapakah Engkau, Tuan?’ Jawab-Nya, ‘Akulah Yesus yang kauaniaya’
(Kisah Para Rasul 9:5-6,
AVB)

Lama selepas Tuhan Yesus mengubah perjalanan Paulus (Saul) di Damsyik dari memburu orang Kristian kepada pertaubatannya menjadi Kristian, kesaksian dia tetap sama – tidak pernah berubah. Sesuatu yang dramatik yang berlaku kepada seorang pemberontak yang akhirnya menjadi pengikut Kristus yang setia dan berpengaruh.

Saya berdoa supaya Tuhan yang sama yang mengubah Paulus juga akan mengubah kita ketika kita membaca Firman Allah dan membiarkan Roh Kudus-Nya bekerja di dalam hidup kita. Penulisan Paulus di dalam Alkitab Perjanjian Baru banyak mengubah diri saya sendiri. Saya telah menerima banyak cabaran dan galakkan daripada Tuhan Yesus melalui rasul Paulus. “Aku ingin mengenali Yesus dan kuasa kebangkitan-Nya” (Filipi 3:10) telah menjadi matlamat hidup saya. “Kerana bagiku, hidup ialah Kristus, dan mati ialah keuntungan” (Filipi 1:21) pula telah menjadi harapan peribadi saya. Paulus telah menjadi mentor yang membawa saya kepada Yesus Kristus, Tuhan saya.

Bila kita sanggup dan benar-benar percaya “kerana bagiku, hidup ialah Kristus,” bila kita betul-betul mengaminkan Firman ini, maka, kehidupan kita tidak akan menjadi sama lagi, kita akan memperoleh kehidupan yang penuh dan bermakna. Hidup ini untuk dan bagi Kristus, jika kita mati dalam iman kepada-Nya, ia ialah keuntungan! Amin!

Tetapi aku sekali-kali tidak mahu bermegah dengan apa pun
kecuali salib Tuhan kita Yesus Kristus
yang melalui-Nya dunia telah disalib kepadaku
dan aku juga kepada dunia
” (Galatia 6:14)
THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.


Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]