Sunday, November 12, 2017

Bila Paulus Bertemu Yesus #3 Allah Mempunyai Rancangan Bagi Orang Yang Mengasihi-Nya


[Kamu] mestilah terus berpegang kepada segala yang telah kamu pelajari dan yakini,
kerana kamu tahu daripada siapa segalanya telah kamu pelajari
(2 Timotius 3:14, AVB)

Salah satu konsep yang indah dalam Firman Allah ialah Dia mempunyai rancangan yang istimewa dalam hidup kita, jika kita mengasihi Dia. Dalam Galatia 1:15, Paulus menulis bahawa Allah “telah mengasingkanku daripada rahim ibuku dan memanggilku melalui kasih kurnia-Nya.” Ya, Tuhan ada rancangan-Nya dalam kehidupan Paulus. Tiada apa dalam kehidupan Paulus – samada sebelum atau selepas dia menjadi pengikut Kristus – yang sia-sia. Semasa dia masih muda, dia menjadi murid kepada guru Gamaliel (Kisah Para Rasul 5:34-39), cucu kepada Hillel, antara guru Taurat Musa yang paling terkenal dalam sejarah orang Yahudi.

Semua pendidikan dan latihan Paulus dibawah Gamaliel, masa yang digunakan untuk mengkaji Alkitab dan Hukum Taurat, segala pengetahuan tentang adat nenek moyang orang Yahudi, semuanya merupakan sebahagian daripada rancangan Allah dalam kehidupan Paulus. Tuhan dengan kebijiksanaan-Nya telah menyediakan minda Paulus dengan Hukum Taurat dan telah meletakkan kasih kurnia-Nya dalam hatinya. Dengan ini, Paulus boleh bersaksi bahawa bukan Hukum Taurat yang boleh menyelamatkan kita tetapi hanya dengan darah Yesus Kristus, iman melalui kasih-kurnia-Nya. Bila Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus segala-galanya telah berubah.  

Allah telah mendahului setiap kehidupan kita yang percaya dan mengasihi-Nya. Dia telah menyediakan kita sebelum kita lahir ke dunia. Dia ada rancangan yang indah dalam setiap kehidupan kita. “Kerana kita ini buatan-Nya, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik, yang telah disediakan terdahulu oleh Allah untuk kita lakukan” (Efesus 2:10).


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]