Tuesday, November 14, 2017

Bila Paulus Bertemu Yesus #4 "Jauhkan Hamba-Mu daripada Dosa yang Sengaja"


Jauhkan hamba-Mu daripada dosa yang sengaja;
jangan sampai aku dikuasainya.
Supaya aku bebas daripada kesalahan,
bersih daripada keingkaran yang berat
(Mazmur 19:13, AVB)

Kebanyakan orang Farisi dan mereka yang berkedudukan dikalangan orang Saduki yang pernah bersemuka dengan Tuhan Yesus berkemungkinan besar merupakan para guru Paulus (atau Saul, namanya sebelum dia berubah) dan rakan-rakan semuridnya. Istilah Farisi bermaksud, secara ringkas, mereka yang ‘dipisahkan’ atau ‘diasingkan’ untuk menguduskan diri dan devosi kepada Allah. Tetapi pada masa Perjanjian Baru, iaitu pada masa Yesus, istilah Farisi lebih merujuk kepada mereka yang munafik dan hipokrit dalam hal agama dan kepimpinan.

Matius 23 merupakan bab dimana Yesus mengecam orang Farisi, orang Saduki dan para ahli Taurat. Bila Yesus berfirman kepada orang ramai tentang mereka, kemungkinan Paulus ada dikalangan orang Farisi. Sebagai contoh, Yesus berkata bahawa mereka meletakkan beban agama kepada orang tetapi mereka tidak mahu menolong (ayat 4); mereka melakukan hal agama supaya dilihat oleh orang ramai (ayat 5); mereka suka dilayani dan dianggap penting (ayat 6); dan mereka bukan hanya tidak akan memasuki Kerajaan Syurga tetapi mereka juga akan menghalang orang lain daripada masuk.

Adakah ciri-ciri orang munafik dan hipokrit dalam Matius 23 ada pada kamu dan saya? Baca Matius 23. Umat Allah tidak perlu takut untuk memeriksa motif dan kelakuan berdasarkan Firman Allah. Pengikut Kristus harus berani mengambil risiko dan bertindak untuk bertanya kepada TUHAN supaya memeriksa hati, fikiran dan sikap kita. Minta Allah menunjukkan kepada kita kelemahan yang harus kita perbaiki dan dosa yang perlu kita bertaubat. Dengan cara ini, TUHAN boleh memberkati, menguatkan dan menyembuhkan kita. Daripada orang ‘farisi’ kita menjadi pengikut Kristus yang sebenar.

Semoga segala yang kututurkan
dengan lidah dan kurenungkan
dalam hati diterima oleh-Mu,
Ya TUHAN, Batu Pejalku dan Penebusku
(Mazmur 19:14)
THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.


Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]