Sunday, November 26, 2017

Bila Paulus Bertemu Yesus #5 Satu Istilah Yang Paling Indah Di Dalam Alkitab


Apabila mendengar kata-kata ini, mereka tersangat sakit hati dan berang terhadap Stefanus… Mereka nyerat dia ke luar kota lalu merejamnya. Orang yang menyaksikan segalanya itu meletakkan jubah mereka di kaki seorang muda bernama Saul
(Kisah Para Rasul 7:54, 58,
AVB)

Ya, Saul (atau Paulus) berada di sana ketika Stefanus berucap dan kemudian direjam dengan batu. Bila Firman menulis, “[mereka] meletakkan jubah mereka di kaki… Saul”, ini bermaksud mereka menghormati dan meminta izin kepada Saul untuk merejam Stefanus. Meminta izin kepada seseorang bermaksud seseorang itu berpengaruh dan mempunyai kuasa untuk mengarahkan sesuatu tindakkan. Bila kita memahami maksud “meletakkan jubah”, kita mendapat suatu gambaran yang lebih lagi tentang sikap dan fikiran Saul sebelum dia mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.

Saul sangat bekenan dengan izin yang diberikannya kepada musuh Stefanus. Mereka pula suka untuk melakukannya. Saya membayangkan bagaimana Saul tersenyum atau bersukacita bila setiap kali batu yang dilemparkan kepada Stefanus mengenainya. Bagaimana pula reaksi TUHAN bila melihat semua ini (7:55)? Boleh kamu bayangkan betapa hancur hati Yesus melihat Stefanus yang benar itu direjam dengan kejam? Dan betapa penuh belas kasihan dan harapan Dia melihat Saul yang penuh dengan dosa itu?

Stefanus mengikut Dia tetapi Saul menentang Dia. Seorang dilumuri darah; seorang lagi dipenuhi dengan kegelapan. Seorang tidak boleh menyelamatkan diri dia daripada pihak musuh; seorang lagi tidak dapat menyelamatkan diri daripada dosa terhadap Allah. Seorang mati secara fisikal tetapi hidup dalam Roh; seorang lagi hidup secara fisikal tetapi mati dalam roh. Seorang dikasihi oleh Tuhan Jesus dan seorang lagi – sama – Tuhan Jesus tetap mengasihi dia. Apakah istilah yang diberikan di dalam Alkitab tentang kasih Allah seperti ini? Kasih kurnia, kasih kurnia Allah!

Saul yang kemudiannya dipanggil Paulus menulis:
Tuhan kita melimpahkan kasih kurnia-Nya kepadaku,
dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus” (1 Timotius 1:14)
THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.


Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]