Tuesday, January 22, 2019

#AskAngelus_3: Dalam Banyak-Banyak Cabang Teologi, Mana Satu Yang Paling Dekat Untuk Kamu Percaya?


Pak Johanes Gilbert #AskAngelus:
“Dalam banyak-banyak cabang teologi seperti Baptist teologi, Reformed teologi, Karismatik teologi, dan sebagainya, mana satu yang paling dekat untuk kamu percaya?”

[Nota: Pak Gilbert bertanya bukan untuk menguji saya atau kerana dia tidak tahu tentang hal-hal teologi (dia seorang yang berpengetahuan luas dalam bidang ini), tetapi dia bertanya untuk mengetahui pendapat saya.]

Biar saya mula dengan asas. Menurut mendiang R.C. Sproul di dalam buku yang singkat dan padat yang bertajuk The Truth of the Cross, dia berkata ada tiga (3) jenis asas theologi menurut sejarah gereja: 1) Agustinianisme, 2) Semi-Pelagianisme, dan 3) Pelagianisme. Secara ringkas, Agustinianisme, kepercayaan mengikut doktrin Augustine, percaya bahawa keselamatan hanya datang daripada kasih kurnia Allah sahaja. Semi-Pelagianisme pula percaya bahawa keselamatan adalah hasil kerjasama diantara kehendak manusia dan kasih kurnia Allah. Manakala Pelagianisme, kepercayaan yang dikatakan (ada yang berpendapat bahawa para pengikut yang mengubahsuai kepercayaan ini) mengikut doktrin Pelagius, percaya bahawa keselamatan tidak memerlukan kasih kurnia Allah untuk terjadi. “Secara amnya,” kata R.C. Sproul, “setiap gereja percaya salah satu daripada tiga kategori ini.

Saya percaya bahawa setiap cabang teologi yang kamu nyatakan di dalam soalan kamu itu samada dalam kategori Agustinianisme atau Semi-Pelagianisme. Yang paling tidak Alkitabiah ialah Pelagianisme, ini saya sangat yakin salah! Tetapi diantara Agustinianisme, Semi-Pelagianisme dan yang sewaktu dengannya, mana satu yang saya pecaya? Atau, soalan yang masih hebat didebatkan dikalangan ahli-ahli theologi sehingga sekarang, adakah kamu seorang Calvinis atau Arminian? Jawapan yang paling ‘rohani’ ialah, “Saya pengikut Kristus.” Ini jawapan yang tepat dan harus dijadikan peringatan kepada kita semua bahawa walauapapun cabang teologi yang kamu percaya, ingat, kita harus mengikut Yesus Kristus bukan doktrin. Tetapi jawapan yang paling tepat bagi saya ialah, “Saya berpegang kepada doktrin Calvinis, tetapi saya hidup seperti Arminian.” Contohnya dari segi keselamatan, saya percaya 100% bahawa hanya melalui kasih kurnia Allah sahaja yang dapat menyelamatkan saya (Calvinis). Tetapi dari segi iman, secara logic, saya harus percaya bahawa saya menerima keselamatan daripadanya secara sukarela (Arminian). Hadiah diberikan kepada saya (Calvinis), tetapi saya harus bertindak dengan menerimanya (Arminian). Menurut pemerhatian saya, semua orang yang mengakui bahawa mereka seorang Calvanis, dari segi cara hidup sebenarnya berkelakuan seperti seorang Arminian.  

Untuk menjawab soalan di atas, jawapan saya ialah (sekali lagi): “Saya berpegang kepada doktrin Calvinis, tetapi saya hidup seperti Arminian. Dan dari segi intelektual, saya lebih dekat kepada Reformed theologi tetapi dari segi praktikal, saya lebih cenderung kepada Karismatik thelogi (nota tambahan).” Bagi saya, tidak ada satu cabang teologi atau doktrin yang lebih tepat daripada satu sama lain. Setiapnya ada kelebihan dan ada kekurangan. Jika kamu mengkaji Alkitab secara keseluruhan tanpa (atau dengan mengurangkan prejudis) sudut pandangan mana-mana teologi atau doktrin, kamu akan mendapati bahawa tidak ada satu konsep atau prinsip yang sama untuk setiap situasi atau keadaan kecuali tentang keperibadian Allah. Saya tidak menghalang sesiapa untuk belajar tentang Teologi atau Doktrin Kristian kerana ianya sangat penting bagi setiap orang Kristian. Lebih baik menjadi pengikut Kristus yang berpengetahuan daripada menjadi pengikut yang bodoh-sombong. Tetapi kita harus ingat, bukan teologi atau doktrin yang akan menentukan hubungan kita dengan Kristus, yang penting atau terlebih dahulu ialah kamu harus mempunyai hubungan peribadi dengan TUHAN.

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]