Wednesday, January 16, 2019

LEGASI.tv Siri Pemimpin CF: Episode 1 Seorang Yang Boleh Mempengaruhi Orang LainLEGASI.tv mempersembahkan Siri Pemimpin CF - video yang ringkas, padat dan penuh dengan infomasi - bertujuan untuk memberi inspirasi dan motivasi bagi para pemimpin Christian Fellowship (CF) atau Persekutuan Kristian di universiti, kampus dan sekolah supaya mereka boleh menjadi lebih efektif dan boleh memimpin dengan berlandaskan prinsip kepimpinan Kristian. LEGASI.tv percaya bahawa peranan pemimpin CF sangat penting kerana merekalah (kamu!) yang boleh melakukan perubahan yang positif ditempat mereka melayani! Di dalam setiap video, LEGASI.tv akan menyelitkan kisah benar, contoh yang terkini, ilustrasi menarik dan petikan Firman Allah yang berkaitan dengan topik pada setiap episod.

JANGAN LUPA UNTUK SUBSCRIBE!

Visi LEGASI.tv: Inspirasi Setiap Minggu!
[Setiap RABU]

Isi Kandungan & Penyampai:
Richard Angelus

Jurukamera & Penyunting:
Kenny de Eduardo

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]