Friday, March 1, 2019

Hati Seorang Pemimpin #1 TUHAN Masih Memanggil dan Mengutus Pemimpin


“Berfirmanlah Allah, ‘Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa Kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara dan atas ternakan dan atas seluruh bumi dan atas segala jenis binatang melata yang merayap di muka bumi.’
(Kejadian 1:26,
AVB)

TUHAN ialah Pemimpin yang Sebenar, dan Dia telah memanggil setiap orang yang percaya kepada-Nya untuk menjadi pemimpin. Tuhan boleh membuat penciptaan dengan pelbagai cara, tetapi Dia telah memilih untuk mencipta manusia yang mempunyai roh, jiwa dan kelebihan untuk mengenali dan mengikuti-Nya. Walaupun TUHAN menciptakan kita, Dia tidak pernah memaksa manusia untuk mengikuti-Nya.

Apabila umat manusia jatuh ke dalam dosa, TUHAN boleh sahaja membuat rancangan Keselamatan tanpa melibatkan manusia, tetapi Dia telah memilih kita untuk terlibat di dalam rancangan-Nya dan untuk memimpin orang lain mengikuti-Nya. TUHAN telah membuatkan semua ini jelas apabila Dia berfirman, “Beranakcuculah dan bertambah banyak serta penuhilah dan takluki bumi…” (Kejadian 1:28).

Panggilan untuk menjadi pemimpin adalah sangat konsisten dengan ajaran Alkitab. Apabila TUHAN mengingini satu bangsa untuk menjadi umat-Nya, Dia tidak memanggil semua orang. Dia memanggil seorang pemimpin – Abraham. Apabila TUHAN ingin menyelamatkan umat-Nya daripada perhambaan di Mesir, Dia tidak mengutus beberapa nabi. Dia mengutus seorang pemimpin – Musa. Apabila sudah tiba masanya untuk orang Israel pergi ke Tanah Perjanjian, mereka mengikuti seorang pemimpin – Yosua.

Setiapkali TUHAN ingin melakukan sesuatu yang luar biasa, Dia akan mengutus seorang pemimpin yang menyahut panggilan-Nya. Hari ini, TUHAN masih lagi memanggil para pemimpin untuk melakukan kehendak-Nya – bagi umat-Nya dan orang lain; di gereja dan di tempat kerja; di kampus dan dimana sahaja – tidak kira besar ataupun kecil.

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Untuk menonton video-video Siri Pemimpin CF, sila KLIK DI SINI

LIKE, FOLLOW dan SHARE FB Page: LEGASI.tv
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]