Wednesday, April 10, 2019

5 Ciri-Ciri Pemimpin yang Rendah Hati & Yakin

Bolehkah seorang pemimpin mempunyai keyakinan dan juga pada masa yang sama rendah hati? YA! Ada Lima (5) Ciri-ciri Pemimpin yang Rendah Hati & Yakin:

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]