Wednesday, April 10, 2019

5 Sebab Orang Tidak Mengikuti Kepimpinan Kamu

Ramai yang mahu menjadi pemimpin. Ini perkara yang baik, lebih-lebih lagi jika pemimpin itu mahu melayani orang lain :) Tetapi soalan yang setiap pemimpin harus tanya diri sendiri ialah: "Kemana saya akan bawa orang yang mengikuti saya? Apa visi atau matlamat kita?" (Lihat Sebab #1) Pemimpin harus - memimpin, kan? Jadi... Kemana?THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]