Monday, April 15, 2019

Angelus' Quote: Tuhan Jesus Begulai Enggau Samoa Orang


Taun 1873 siko padri benama Damian (tauka “Father Damien” tauka “Saint Damien of Molokai”) bejalai ka Molokai, Hawaii; lalu dia iya begulai diau enggau kira-kira 720 iko orang ti sakit lan. Sida enda diasoh diau ba pasar tauka rumah panjai tang diau kediri aja enggai ka penyakit nya ngerampit. Damian nuchi pisa sida, merindang sidak, datai ka iya empu kena sakit lan mega lalu parai. Crita amai tu tau dipeda ba crita di gaga taun 1999 betajuk Molokai: The Story of Father Damien (Maya nya lutor siko baru udah tetemu ka ubat ti tau nyuman ka penyakit nya).

Bisi nuan teringat ka apa digaga Jesus dalam Bup Kudus?
___________
THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]