Tuesday, April 2, 2019

Hati Seorang Pemimpin #6 Apabila Misi Lebih Kuat daripada Besi Penjara


Aku ingin memberitahumu, saudara-saudaraku, bahawa segala yang telah berlaku kepadaku sebenarnya semakin memajukan penyebaran Injil. Dengan demikian, nyatalah dalam kalangan seluruh pengawal istana dan orang ramai bahawa aku dipenjarakan kerana Kristus. Juga, kebanyakkan saudara kita dalam Tuhan menjadi yakin kerana aku dipenjarakan, mereka semakin berani menyebarkan firman Allah tanpa ketakutan.”
(Filipi 1:12-14,
AVB)

Saya rasa tidak salah kalau rasul Paulus mahu mengambil cuti sementara daripada penginjilan. Apabila dia dipenjarakan di Rom, tiada siapa yang boleh salahkan dia jika dia mengambil keputusan untuk berehat daripada pelayanan. Akan tetapi, Paulus tetap ingin mengambil peluang sepenuhnya untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus dimana sahaja dia berada. Paulus ialah seorang pemimpin yang tidak mudah menyimpang daripada misinya. Dia bertekat untuk meninggalkan legasi (ya, seperti LEGASI.tv) dimana sahaja dia pergi atau ditempatkan.

Paulus berada di penjara apabila dia menulis Surat kepada Para Jemaat di Filipi. Bagaimana misi boleh memberi semangat kepada Paulus untuk terus melayani walaupun dia dipenjarakan kerana Injil Kristus? Apa yang kita boleh belajar daripada Paulus tentang misi? Bagi saya, ada beberapa hal para pemimpin boleh belajar:

Misi akan membangkitkan semangat dan motivasi kamu
Misi akan membolehkan kamu tahu apa yang penting dan apa yang tidak
Misi akan meningkatkan potensi kepimpinan kamu
Misi akan memberi tujuan bagi hidup kamu
Misi akan menolong kamu mengukur kejayaan atau perkembangan kamu sekarang
Misi akan mendorong orang lain mengikuti teladan atau contoh kamu

Apabila Paulus berpegang kepada misi yang diberikan Tuhan Yesus kepadanya, dia bukan hanya menjadi lebih berani, malah dia juga menyebabkan para pengikut Kristus yang lain “menjadi yakin” dan “tanpa ketakutan.”

Apakah misi yang TUHAN letakkan di dalam hati kamu sebagai pemimpin?
Adakah kamu hidup (atau melayani) berdasarkan misi itu?
THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

 Untuk menonton video-video Siri Pemimpin CF, sila KLIK DI SINI


LIKEFOLLOW dan SHARE FB Page: LEGASI.tv
Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]