Monday, May 13, 2019

Angelus' Quote: Pemimpin dan KarakterCara pemimpin menangani pelbagai situasi yang timbul menunjukkan karakter pemimpin itu. Krisis tidak membina karakter seseorang tetapi ia mampu menonjolkan karakternya.

Kesukaran dan cabaran akan memaksa pemimpin memilih antara karakternya dan prinsipnya ataupun bertolak ansur. Setiap kali pemimpin memilih karakter ia akan menguatkan lagi karakternya. "Pemimpin yang dihormati perlu mempunyai etika yang cukup tinggi," kata G. Alan Bernard, "Dia perlu tahu membezakan diantara yang betul atau salah, dan tidak mengambil jalan tengah yang kabur" 😎
____________


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]