Monday, June 3, 2019

5 Cara Nuan Ulih Nyadi Ketuai-UlunSetiap iko kitai ulih nyadi ketuai-ulun (tauka servant-leader) ti manah laban semua kitai ulih ngelayan orang lain. Bisi lima (5) cara nuan ulih nyadi ketuai-ulun ti ulih narit ari orang ngau bebasa ka nuan 💪😀🏃🙌

Enti nuan deka meda chunto ketuai-ulun ti badas, baca John 13 😇
_______________


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]