Monday, June 3, 2019

5 Kebenaran dalam Kepimpinan Rut (Perjanjian Lama)Pernahkah kamu membaca tentang kehidupan Rut di dalam Alkitab (Perjanjian Lama) dan belajar tentang kepimpinan daripada dia? 💪😀

Apabila saya membaca semula tentang kisah Rut, saya melihat kali ini dari sudut kepimpinan dan saya mendapati ada lima (5) perkara yang saya belajar dari kehidupan seorang wanita Moab yang menyembah TUHAN Israel ini 😉 👩👧👰
_______________


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]