Sunday, July 14, 2019

Kepimpinan Dibina Setiap Hari, Bukan dalam Satu Hari


Hukum Kepimpinan #3 The Law of Process mengatakan Kepimpinan Dibina Setiap Hari Bukan dalam Satu Hari


"Menjadi seorang pemimpin lebih kurang sama seperti melabur di saham. Jika kamu menyangka bahawa kamu akan menjadi kaya dalam masa satu hari, kamu tidak akan berjaya" (John C. Maxwell) 😊

Untuk menonton video pendek untuk Hukum ini, KLIK DI SINI: https://youtu.be/k4H0QL8aOUY

THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]