Sunday, December 15, 2019

5 Perkara sebelum Yesus Memulakan Pelayanan-Nya (Matius 4:12-17)Matius 4:12, "Apabila mendengar bahawa Yohanes telah dipenjarakan, Yesus pun pergi ke Galilea." Yesus hanya memulakan pelayanan-Nya secara aktif apabila Yohanes Pembaptis telah dipenjarakan. Kenapa? Dalam podcast Pengajian Alkitab Injil Matius kali ini, kamu akan diterangkan tentang kenapa ini terjadi dan lima (5) perkara yang kita boleh belajar daripada Yesus sebelum memulakan apa-apa pelayanan. Selamat mendengar! #ServeToLead #InjilMatius
_____________


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]