Sunday, December 15, 2019

Apa Pengkhutbah Pada Masa Kini PERLU Belajar daripada Yohanes Pembaptis? (Matius 3:1-12)Tempat pelayanan: Gurun. Fesyen: Pakaian bulu unta dan tali pinggang kulit. Makanan: Belalang dan madu 🐝 Mesej? Ini yang penting 🔥 Semua itu kita tidak perlu ikut, tetapi mesej Yohanes Pembaptis sangat penting pada masa sekarang. Dalam Podcast ini, ada tiga (3) topik/isu/perkara yang kita - lebih-lebih lagi pengkhutbah pada masa sekarang - PERLU belajar daripada Yohanes Pembaptis 📖😉👍 Selamat mendengar 👂 #ServeToLead #InjilMatius
_____________


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]