Sunday, December 15, 2019

Jika Kita Digodai Iblis, Kita Kalah tetapi Jika Ada Yesus, Kita Menang! (Matius 4:1)Iblis atau Setan ialah ketua segala kejahatan. Roh-roh jahat melakukan keinginannya. Dia sendiri pernah mencubai Ayub, menyeleweng pemikiran Daud, berjaya meracuni hati Yudas, mempengaruhi Petrus, dan sebagainya. Yohanes 10:10 mengatakan bahawa dia bertujuan untuk "mencuri, membunuh dan membinasakan"; dia "pembunuh... tidak menyokong kebenaran... berdusta... bapa segala dusta" (Yohanes 8:44); dia musuh kita yang "merayau seperti singa yang mengaum mencari mangsa" (1 Petrus 5:8) dan jangan mudah terjatuh dalam penipuannya kerana dia boleh "menyamar seperti malaikat cahaya" (2 Korintius 11:14).

Dengan musuh seperti ini, bagaimana kita boleh melawan godaannya? Walaupun Iblis malaikat yang jatuh, dia lebih kuat daripada kita. Jangan main-main. Oleh itu, Yesus Kristus ada! Dia datang untuk "menyelamatkan umat-Nya daripada dosa" (Matius 1:21) dan "datang untuk membinasakan pekerjaan Iblis" (1 Yohanes 3:8). Jika kita digodai Iblis, kita kalah. Tetapi, jika ada Yesus Kristus dan kamu menggunakankan kekuatan-Nya, kamu akan menang! Dengar podcast ini untuk mengetahui lebih lanjut #ServeToLead #InjilMatius
_____________


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]