Sunday, December 15, 2019

Kenapa Yesus Kristus yang TIADA Dosa Perlu Dibaptiskan? (Matius 3:13-17)Apabila Yohanes Pembaptis membaptis orang di Sungai Yordan (Matius 3:5), dia memberitakan hal tentang pertaubatan (3:2) dan sebelum orang dibaptiskan, "mereka mengakui dosa mereka" dahulu (3:6). Jadi, apabila Yesus datang berjumpa dengan Yohanes untuk dibaptiskan, dia "cuba menolak" (3:14) Yesus. Kenapa?

Kerana Yesus tidak ada dosa yan g perlu diakui! "Sepatutnya Engkau yang membaptisku," kata Yohanes (3:14). Paulus menulis, "[Yesus] yang tidak mengenal dosa" (2 Korintius 5:21); Penulis Ibrani berkata, "[Yesus] tidak melakukan dosa" (Ibrani 4:15); Petrus, murid yang rapat dengan-Nya mendakwa, "[Yesus] tidak melakukan dosa" (1 Petrus 2:22); dan rasul Yohanes, orang yang dikasihi-Nya, bersaksi, "Dalam diri [Yesus] tiada dosa" (1 Yohanes 3:5). Oleh itu saya bertanya, kenapa Yesus perlu dibaptiskan? 😉 #ServeToLead #InjilMatius
_____________


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]