Monday, January 13, 2020

3 Pelayanan Utama Yesus: Mengajar, Menginjil & Menyembuhkan (Matius 4:23-25)Bagaimana Yesus memperlihatkan cahaya yang gemilang kepada bangsa yang hidup dalam kegelapan? Bagaimana Dia bersinar seperti cahaya bagi orang yang tinggal di bawah bayangan maut? (lihat Matius 4:16) Yesus "mengajar di saumaah dan menyampaikan Injil Kerajaan Allah serta menyembuhkan semua jenis penyakit dan kesakitan" (4:23). Apa yang Yesus ajar dan beritakan kepada mereka? Apa bezanya mukjizat-mukjizat kesembuhan yang Yesus lakukan dengan nabi-nabi palsu pada masa sekarang? Selamat mendengar! #ServeToLead #InjilMatius
_____________


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]