Monday, January 13, 2020

5 Perkara Penting Sebelum Mempelajari Khutbah di Atas Bukit (Matius 5:1-2)Dalam Injil Matius, Yesus diperlihatkan sebagai seorang Raja. Contohnya, dalam salasilah-Nya, Dia ialah "anak Daud" (Matius 1:1); Ahli Ilmu Bintang berkata bahawa Dia "Raja orang Yahudi" (2:2); di atas kayu salib Yesus ada tertulis "Inilah Yesus Raja orang Yahudi" (27:37), dan sebagainya. Jadi, apabila kamu membaca khutbah Yesus di atas bukit (Matius bab 5 hingga 7), kamu bayangkan ini ialah Manifesto Kerajaan Syurga yang diberikan oleh seorang Raja, bagaimana kita sebagai umat kerajaan-Nya hidup. Dengar Lima (5) Perkara Penting ini sebelum kamu membaca keseluruhan khutbah-Nya #ServeToLead #InjilMatius
_____________


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]