Monday, January 13, 2020

Diberkatilah Mereka yang Suci Hati (Matius 5:8)Yesus berfirman, "Diberkatilah mereka yang suci hati, kerana mereka akan melihat Allah" (Matius 5:8). Suci hati? Ini mustahil! Saya tahu siapa saya, apa fikiran saya, dan apa yang pernah saya lakukan. Akan melihat Allah? Ini paling mustahil! "Kamu tidak dapat memandang wajah [Allah] kerana tiada manusia yang dapat memandang Aku dan terus hidup" (Keluaran 33:20). Jadi, bagaimana? Apa yang dimaksudkan dengan "suci hati"? Benarkan kita boleh "melihat Allah"? Mari mendengar podcast ini dan belajar #InjilMatius bersama-sama #ServeToLead
_____________


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]