Monday, January 13, 2020

Kamu Ialah Cahaya Dunia: Terang atau Malap? (Matius 5:14-16)"Kamu," kata Yesus kepada para pengikut-Nya, "ialah cahaya dunia" (ayat 14). Apabila kita membaca Alkitab, kita mendapati bahawa Yesus ialah SUMBER cahaya ("Akulah cahaya dunia..." Yohanes 8:12; 9:5) dan kita ialah penerima dan berkongsi "cahaya" itu di dunia. Kita ialah cahaya yang dilihat oleh dunia!

Adakah cahaya kamu terang atau malap? Adakah orang was-was masada kamu pengikut Kristus atau tidak? Cahaya "tidak mungkin tersembunyi" (ayat 14), ia patut "diletakkan di atas kaki pelita" (ayat 15), dan harus "bersinar dihadapan orang ramai" (ayat 16). Jika kamu menyorok cahaya, bagaimana orang akan "memuji Bapamu yang di syurga"? 😉🙏 #ServeToLead #InjilMatius
_____________


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]