Monday, January 13, 2020

Kamu Ialah Garam Bumi: Efektif atau Tidak? (Matius 5:13)Kita bukan harus menjadi "garam bumi," bagi Yesus, kita "ialah" garam bumi. Ini bukan pilihan tetapi siapa kita. Persoalannya ialah adakah kamu garam yang "masin" atau "tawar"? Apa maksud Yesus dalam ayat 13 ini? 😉 #ServeToLead #InjilMatius
_____________


THINK BIG. START SMALL. GO DEEP.

Best Blogger Tips

No comments:

Post a Comment

They Click it A lot. [Top 7 last 7 Days]